เฉลิมชัย บุกจีน!! เร่งเจรจาตอกย้ำความมั่นใจบริษัทจีนที่นำเข้ายางพาราจากไทย

0
2494

เฉลิมชัย บุกจีน!! เร่งเจรจาตอกย้ำความมั่นใจบริษัทจีนที่นำเข้ายางพาราจากไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหาร บ.ชิโนเคม กรุ๊ป ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับฝ่ายจีน ว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและมีมาตรการต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่องยางพารา ซึ่งล่าสุด บ. Sino – Chem International มีแผนเข้ามาลงทุนธุรกิจยางพาราในจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามของรัฐบาลไทย มีความจริงใจในการให้การสนับสนุน ดูแล และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยาพารา และมั่นใจว่าการหารือในวันนี้ จะเป็นนิมิตหมายอันดีของความร่วมมือในการลงทุนซื้อยางพาราของไทยที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ไทยและจีนพร้อมลดปัญหาและอุปสรรคในการซื้อขายยางพาราระหว่างกัน โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะทบทวนหลักการและเงื่อนไขของสัญญาใหม่ เพื่อให้การส่งมอบเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้านี้

#AllnewsExpress