‘ เฉลิมชัย’ รมว.กษ. กำชับ ชลประทาน รับมือฝนภาคใต้เต็มที่

0
25470

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก สั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มศักยภาพ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง  หลังจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนัก  จึงได้สั่งการให้กรมชลประทาน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากอย่างเต็มกำลัง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 4–5 ธันวาคม  ที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่   โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส่งผลให้มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง

กรมชลประทาน  ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองคูพาย ประตูระบายน้ำคลองป่าเหล้า ประตูระบายน้ำคลองนครน้อย และประตูระบายน้ำคลองไม้เสียบ เพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบHydroflow 2 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำบางไทร   รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบHydroflow  2 เครื่อง  และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีกจำนวน  21 เครื่อง ในพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง  เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดว่า  หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ในช่วงวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 นี้ จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือไว้ประจำจุดเสี่ยงเพิ่มเติม ให้สามารถใช้งานได้ทันที   รวมถึง การบูรณาการ ทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460