“เฉลิมชัย” ลุยน้ำท่วม พบเกษตรกร พร้อมเร่งเยียวยา

รัฐมนตรี "เฉลิมชัย" ลุยน้ำท่วม พบเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพ ยืนยัน ! จะเร่งแก้ไขปัญหาและจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด

0
1349
“เฉลิมชัย” ลุยน้ำท่วม พบเกษตรกร พร้อมเร่งเยียวยา
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพบปะเกษตรกร และมอบถุงยังชีพและหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ว่า ในวันนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย โดยได้ประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดถึงพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการโดยทันที และให้รายงานผลมาภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อจะได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและนำเงินชดเชยมาให้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ให้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้น้ำน้อย ที่จะมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกหลังจากนี้ เพื่อให้มีรายได้เสริม และสำหรับแหล่งน้ำทุกแห่งที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะหรือเป็นพื้นที่ที่จะนำน้ำไปเก็บกักไว้ จะให้กรมประมงได้นำพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง มาปล่อยในระยะเวลา 3 – 4 เดือนข้างหน้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้มีรายได้จากการจับปลาจับกุ้งไปเป็นรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว
อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าชดเชยความเสียหายจะได้รับตามระเบียบของทางราชการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นพืช ประมง และปศุสัตว์ แต่มาตรการหลังการชดเชยนั้น รัฐบาลจะมาช่วยบรรเทาและแบ่งเบาภาระ อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย
“รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด” นายเฉลิมชัย กล่าว
#AllnewsExpress #เกษตร #ห่วงน้ำท่วม #เร่งเยียวยา