‘เฉลิมชัย’ เผยถึงความเข้มงวดป้องกัน เฝ้าระวัง อหิวาต์แอฟริกาสุกร อย่างมีประสิทธิภาพ!!

0
1847

“เฉลิมชัย” ย้ำประเทศไทย เฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรตามแผนและมาตรการอย่างเข้มงวดต่อเนื่องมาตลอดกว่า1ปีทำให้สามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาสุกรว่าขณะนี้มีรายงานการพบโรคแพร่ระบาดในสุกรของหลายประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทย ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุกรของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงต้องยกระดับเพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านให้บูรณาการทุกภาคส่วนของจังหวัดในการจัดตั้งด่านป้องกันและตรวจสอบการขนย้ายสัตว์ในด่านต่าง ๆ ทั้งในเขตแนวชายแดนและด่านระหว่างอำเภอ รวมถึงช่องทางที่จะไปสู่ในจังหวัดต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังในการตรวจอย่างเข้มงวดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับมาตรการการเฝ้าระวัง ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ X-Ray เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังทางอาการ ขึ้นทะเบียนและประเมินความเสี่ยงด้วยแอพลิเคชั่นอี-สมาร์ทพลัส พร้อมให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน รวมทั้งร่วมกับเครือข่าย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ในการให้ความรู้เรื่องโรค การป้องกันโรค พร้อมทั้งรับแจ้งรับแจ้งเหตุหากมีสุกรป่วยตายผิดปกติในหมู่บ้านและชุมชน นอกจากนี้ อสม. และอาสาปศุสัตว์ ยังช่วยเฝ้าระวังทางอาการ ในพื้นที่อีกด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างทันท่วงที

“ขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังร่วมมือกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตามแผนและมาตรการที่มีการระดมความเห็นและกำหนดไว้ล่วงหน้าจากอาจารย์มหาวิทยาลัย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและกรมปศุสัตว์ซึ่งได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว หากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเข้าตรวจประเมินการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรแล้ว พบว่าฟาร์มของเกษตรกรรายใดมีความเสี่ยงสูง
ให้ประสานงานกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติช่วยรับซื้อสุกรเพื่อนำไป รับไปเชือดเพื่อแปรรูปปรุงสุกหรือฝังทำลาย ขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ นายเฉลิมชัยกล่าว

“ท่านนายกฯเป็นห่วงโรคอหิวาต์หมู กำชับ หลังกลับจากอเมริกา ให้กระทรวงเกษตรฯนำเรื่องรายงาน ทั้งมาตรการ สถานการณ์ ภาครัฐ พร้อมมาตรการป้องกันโรค และความช่วยเหลือทุกด้าน