เตือนประชนระวังป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

กรมควบคุมโรค เตือนประชนระวังป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

0
1654

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากมีไข้สูงอย่างฉับพลัน และมีอาการปวดข้อร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที


วันนี้ (20 กันยายน 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวพบการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคไข้ปวดข้อยุงลายจริงสิบกว่าราย ในสี่หมู่บ้านของตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไมมีผู้ป่วยอาการรุนแรง ซึ่งทยอยป่วยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยลดลงแล้ว เป็นการระบาดในวงจำกัดและสามารถควบคุมโรคได้ โดยคาดว่าการระบาดมาจากนอกพื้นที่ ผ่านผู้เดินทางจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าวิตก และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค


โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ที่มีทั้งยุงลายสวนและยุงลายบ้าน เป็นพาหะนำโรค ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย และอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบตาแดง เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยอาการเด่นชัดในผู้ใหญ่คือปวดข้อ อาจพบข้ออักเสบได้ ซึ่งเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อ จะพบได้หลายๆ ข้อเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ และอาการจะหายภายใน 1 – 2 สัปดาห์ บางรายอาจมีอาการปวดข้อนานเป็นเดือนหรือเป็นปีได้ ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อก โรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ จึงต้องรักษาตามอาการ

.
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 7,481 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 25 – 34 ปี รองลงมาคือ 35 – 44 ปี และ 15 – 24 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ปัตตานี ระนอง ตาก ภูเก็ต และสงขลา ตามลำดับ

สำหรับการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง

2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ

3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

.

ทั้งนี้ จะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422

:

:
ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี/กองโรคติดต่อนำโดยแมลง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

#AllnewsExpress