เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง แม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์

0
6938

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นท่วมที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสัก ที่ อำเภอหล่มสัก มีแนวโน้มเริ่มลดลงแล้ว และปริมาณน้ำดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไหลผ่านอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2563 โดยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 0.80 –1.2 เมตร ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.00 เมตร ดังนั้น จะไม่ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทั้งนี้หากไม่มีฝนตกหนักในระยะ 1 – 2 วันต่อจากนี้ คาดการณ์น้ำหลากที่เอ่อล้นตลิ่งบริเวณอำเภอหล่มสักจะลดลงต่ำกว่าตลิ่งในวันที่ 19 กรกฏาคม 2563 ช่วงเวลา 4.00 – 5.00 น.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า 3 วัน คาดการณ์ว่าในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักได้อีก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำ และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด