เฝ้าระวัง!!!พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณจังหวัดริมแม่น้ำโขง

0
7085
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน จะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปัจจุบันมีปริมาณฝนตกหนักสะสม ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอบุณฑริก และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
และมีแนวโน้มตกต่อเนื่องไปอีก ๑ ๒ วัน คาดการณ์ปริมาณฝนตกสะสมล่วงหน้า ๑ วัน ในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงพบว่ามีปริมาณ ๖๐ – ๙๐ มิลลิเมตรและปริมาณฝนตกสะสมล่วงหน้า วัน พบว่ามีปริมาณมากกว่า๑๕๐ มิลลิเมตร อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนและการเกษตร บริเวณที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้

1. เฝ้าระวังน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมลำน้ำสาขาที่ไหลรวมลงแม่น้ำโขง ได้แก่ ลำโดมน้อย
ลำโดมใหญ่ ในเขตพื้นที่ อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ ลำห้วยที่ไหลลงแม่น้ำโขง บริเวณ จังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม
และ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า ๙๐ มิลลิเมตร ในช่วงเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยสามารถติดตามสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ “waterinfo.onwr.go.th”

๓. เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

๔. เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ

๕. ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบ