เสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส ทุกปัญหาย่อมมีทางออกร่วมหาทางรอดร่วมกันให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง

0
15614

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 61 จัดเสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” เพื่อสร้างพลังบวกให้ประชาชนทุกคนต้องอยู่รอดปลอดภัยผ่าพ้นสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน             ประเทศไทยและสังคมไทยต้องไปต่อให้ได้ โดยขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เสวนาออนไลน์ “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live สถาบันการประชาสัมพันธ์ วิทยากรประกอบด้วย “คุณเกรซ  นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ” Miss Thailand World 2019  เจ้าของโครงการช่วยเหลือโรคซึมเศร้า “Let Me Hear You” “คุณโยแวร์ พีรพล อนุตรโสตถิ์” ผู้ผลิตรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์”ช่อง 9 Mcot คุณพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” กอบกู้ตัวเองด้วยธุรกิจออนไลน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป ดร.นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต พร้อมผู้ดำเนินรายการ คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์” พิธีกรและผู้ดำเนินรายการมากความสามารถ เจ้าของบริษัท AU Communication ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนทรรศนะ มุมมอง   บนพื้นฐานการเสริมสร้างพลังใจ แนะแนวทางการใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤต การคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีสติและเหตุผล การรู้เท่าทันสื่อแยกแยะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ ด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพต่าง ๆ

ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส ทุกปัญหาย่อมมีทางออก เพื่อหาทางรอดร่วมกันให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 61 ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์….. “ปฏิบัติการทางรอด โควิด-19” พร้อม !ปฏิบัติการ..วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook สถาบันการประชาสัมพันธ์ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและฝากคำถาม รับ Gift Set ฟรี พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจาภา ทับทอง โทร  085110 3113 คุณหทัยรัตน์ นิลศรี 089 029 0392  และ คุณกนกนุช นวกุลจิตมั่น  โทร 095 918 1122