แม่บ้านเตรียมเฮ ก.แรงงาน เสริมทักษะ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน

0
6544

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับหลักสูตรการฝึก รองรับการฟื้นตัวเศรษฐกิจ เสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ อัพเกรดผู้ว่างงานสู่แม่บ้านมืออาชีพ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ต้องหยุดให้บริการ ส่งผลให้พนักงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานตำแหน่ง แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด มักเป็นตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรกเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง ดังนั้น กพร.จึงต้องการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานในกลุ่มดังกล่าว รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งแม่บ้านตามบ้านพักอาศัย เพื่อทำหน้าที่ดูแลบ้านและดูแลบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งประจำและไปกลับ ส่วนหนึ่งเกิดจากวิถีชีวิตปัจจุบันที่เร่งรีบและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่มีเวลาในการดูแลบ้านและคนในครอบครัว จึงเป็นสาเหตุของความต้องการจ้างแม่บ้านมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทน จากข้อมูลกระทรวงแรงงาน แนวโน้มจ้างงานตำแหน่งแม่บ้าน จึงอยู่ในลำดับต้นๆ อย่างต่อเนื่อง

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และผลิตแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับนโยบายของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นให้พัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการ กพร.จึงจัดทำหลักสูตรการฝึก “แม่บ้านมืออาชีพ” ขึ้น พร้อมมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ประกาศรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงานและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำงานในตำแหน่งแม่บ้าน เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย บทบาทและหน้าที่ของแม่บ้าน ความรู้พื้นฐานการทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ งานซักรีด และการสร้างบริการให้เกิดความประทับใจ พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจากกลุ่มกิจการโรงแรม รีสอร์ท มีประสบการณ์แล้ว จะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของแม่บ้าน กรณีที่เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคล การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ปัจจุบัน แม่บ้านจะได้รับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ

.
นางพเยาว์ เป้งทอง (เยาว์) อายุ 59 ปี เล่าว่า ปัจจุบันทำงานเป็นแม่บ้านในบริษัทเอกชน ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ไป-กลับ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อเดือนประมาณ 800-1,000 บาท มีหน้าที่ทำความสะอาดทั่วไป เช็ดถูพื้น ผนัง กระจกประตู หน้าต่าง โต๊ะทำงาน และงานอื่นๆ ตามที่พนักงานในบริษัทมอบหมาย ป้าเยาว์บอกว่า งานแม่บ้านเป็นงานที่ไม่หนัก หากมีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด จะช่วยให้ทำงานได้เร็วและง่ายขึ้น การอบรมจึงมีความสำคัญมาก ต้องเรียนรู้ทั้งความปลอดภัยในการใช้น้ำยาทำความสะอาดแต่ละชนิดที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีบางชนิดและการเก็บรักษา สำหรับรายได้ถือว่าไม่สูง แต่ก็เพียงพอในการใช้จ่าย เนื่องจากเดินทางไม่ไกล ถ้าเป็นแม่บ้านตามที่พักอาศัย ต้องซักรีดเสื้อผ้าด้วย ค่าจ้างสูงกว่านี้มากและมีตลาดรองรับแน่นอน สิ่งสำคัญของผู้ที่จะทำหน้าที่นี้คือ ต้องไม่ดูถูกอาชีพของตนเองเพราะเป็นอาชีพที่สุจริต มีจิตบริการและต้องซื่อสัตย์


ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่สพร.และสนพ.ได้ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035