โชว์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่คุณสมบัติโดดเด่นเกษตรกรและผู้บริโภคกดไลท์

0
3756

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว“ศรีสำโรง 1”อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่  ปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้ผลผลิตสูงถูกใจเกษตรกร  แถมมีลำต้นนิ่มใช้ประโยชน์ได้หลากลาย  ผู้บริโภคกดไลท์ให้คะแนนกลิ่นหอม  รสชาติดี  สีน้ำอ้อยสวย  เผยผ่านการรับรองพันธุ์พร้อมขยายพื้นที่ปลูกต่อแล้ว

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกอ้อยคั้นน้ำและอ้อยโรงงานที่สำคัญของประเทศ แหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก และนครสวรรค์ โดยพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ในเขตดังกล่าวมีทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 11 ตันต่อไร่ ซึ่งอ้อยคั้นน้ำนั้นถือเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชีย  เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย รสชาติหอมหวาน และราคาไม่แพง  รวมทั้งในน้ำอ้อยยังประกอบด้วยเกลือแร่สำคัญที่ร่างกายต้องการ เช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก และโพแทสเซียม

ในประเทศไทยนิยมปลูกอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยรับรองของกรมวิชาการเกษตร  อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกอ้อยดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร  จึงนำพันธุ์อ้อยซึ่งผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี นำมาคัดเลือกและประเมินผลผลิตที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 หรือให้ผลผลิตอ้อยโรงงานสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกมีความหวานหรือค่าซีซีเอสมากกว่า 12 และเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

จนได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2562 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า“อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1”

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 มีลักษะเด่น คือให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตร/ไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1 เปอร์เซ็นต์ มีความหวาน 19.1 องศาบริกซ์ น้ำอ้อยคั้นมีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอม ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่าสิ่งที่ชอบมาก ได้แก่ กลิ่นหอม รองลงมาคือ สี รสชาติ และความหวาน  ส่วนผลการประเมินเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายอ้อยในจังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลกพบว่าเกษตรกรทุกรายชอบ และให้การยอมรับอ้อยพันธุ์ศรีสำโรง 1 โดยเฉพาะจำนวนผลผลิต กลิ่น รสชาติ เปอร์เซ็นต์หีบ และขนาดลำ

อ้อยพันธุ์ใหม่ศรีสำโรง 1 เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ที่มีลำต้นค่อนข้างนิ่ม  สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งจากการคั้นน้ำ  การเคี้ยว  หรือส่งเป็นอ้อยโรงงาน  โดยในอ้อยคั้นน้ำจะมีเปอร์เซ็นต์หีบสูง  น้ำอ้อยมีสีสวย  และมีกลิ่นหอม  รวมทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การทำอ้อยงบ  อ้อยกะทิ  อ้อยผง  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอ้อยด้วย  โดยในปี 2562 นี้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ได้ขยายอ้อยโคลน  คั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 ในพื้นที่ 5 ไร่  ซึ่งสามารถปลูกขยายต่อในพื้นที่ได้ถึง 50 ไร่ ”อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

 

#AllnewsExpress #กรมวิชาการเกษตร #อ้อยคั้นน้ำ #ศรีสำโรง1