“ไชยา” ประกาศ สงครามการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด ย้ำ!! ลุยสางปัญหารักษากลไกการตลาดเพื่อคนไทย

0
41856

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ตนได้ยึดเอาแนวนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ย้ำว่า การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ต้องใช้แนวทาง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ คือการรักษาเสถียรภาพด้านสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นการรักษากลไกทางการตลาดเพื่อคนไทยทุกคน การผลิตที่ต้องใช้นวัตกรรมเสริมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะหากวันนี้ยังปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนสินค้าเถื่อนได้ จะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์

“การป้องกันปัญหาการลักลอบการนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนทุกชนิด วันนี้ขอย้ำว่า ตนขอประกาศทำสงครามกับเนื้อเถื่อน และ บุคคลที่มีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนทุกชนิด ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมถึงข้าราชการในส่วนที่ตนดูแล ไม่ว่าจะเป็น กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมหม่อนไหม และ องค์การโคนมฯ ควรพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างองค์กรให้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งเร็วๆ นี้ตนจะเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว เพื่อทำลายเนื้อหมูเถื่อนจำนวนมาก ซึ่งเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าและไม่ได้มาตรฐานทั้งสิ้น ดังนั้นภารกิจนี้จึงไม่ใช่แค่การทำลายอย่างเดียว แต่เป็นการประกาศทำสงครามกับเนื้อเถื่อน สินค้าเถื่อน ให้หมดไปจากประเทศไทย”