ไทย จับมือ ฟิจิ ร่วมมือด้านการประมงเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งสองประเทศ

0
2862

ไทย จับมือ ฟิจิ ร่วมมือด้านการประมงเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นาวาโท เซมิ โคโรลลาเวเซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงสาธารรัฐฟิจิ พร้อมคณะ โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประมงระหว่าง 2 ประเทศ ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย และกระทรวงประมง สาธารณรัฐฟิจิ ซึ่ง

ที่ปรึกษาอลงกรณ์ พลบุตร แจ้งว่าประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกุ้ง และการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารของสาธารณรัฐฟิจิ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิจิ สามารถร่วมมือในการลงทุนด้านการทำประมงทูน่า หรือประมงทะเลชนิดอื่นๆ รวมทั้งฝ่ายไทยได้ให้ความสำคัญกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะทูน่า ซึ่งประเทศไทยนำเข้ากว่า 7 แสนตันต่อปี จึงควรร่วมมือกันในการต่อต้านการทำประมง IUU เพื่อรักษาทรัพยากรประมงให้ยั่งยืนในอนาคต

 

#AllnewsExpress