ไทย – มาเลเซีย ร่วมผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

0
35904

วันนี้ 21 ก.ย. 66 เวลา 16.00 น. ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม (Dato’ Seri Anwar Ibrahim) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พบหารือกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.กค. ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78 (UNGA78)

โดยผู้นำทั้งสองฝ่าย พร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

ทั้งนี้ ไทยได้ตอบรับคำเชิญที่จะเดินทางเยือนมาเลเซียในโอกาสแรก โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการพบหารือของคณะภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วย

ต่างเห็นพ้องว่าไทยและมาเลเซีย ยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันเพิ่มเติมได้อีกมากด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายมาเลเซียชื่นชมการพลิกฟื้นด้านการท่องเที่ยวของไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งต่อไปโดยเร็ว

สำหรับประเด็นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความมั่นคงนั้น นายกฯ ยินดีที่มาเลเซียให้การสนับสนุนการส่งเสริมสันติภาพเเละการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน