ไบร์ท – วชิรวิชญ์ ชีวอารี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566

0
30040

ไบร์ท – วชิรวิชญ์ ชีวอารี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566

โดยหนุ่ม “ไบร์ท” ได้เดินทางกลับไปเลือกตั้งที่บ้านเกิด เขตเลือกตั้งที่ 5 ในจังหวัด นครปฐม