22 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์การทำหมันโลก (World Spay Day) ซอยด๊อกเร่งทำหมันควบคุมประชากรสัตว์จรจัด

0
22570

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) เผยยอดทำหมันสุนัขและแมวจากโครงการควบคุมประชากรสัตว์จรจัดในประเทศไทย666,720 ตัว เนื่องในวันรณรงค์การทำหมันโลก (World Spay Day) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เตรียมขยายแผนโครงการทำหมันครอบคลุม 16 จังหวัดทั่วประเทศไทย

วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดี ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ลงนามสนับสนุนโครงการ “การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย” ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2569 โดยประสานความร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้รวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด โดยมูลนิธิจะจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี

พื้นที่ดำเนินโครงการได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ในปีพ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิฯ มีแผนเปิดทำการหน่วยทำหมันสองแห่งได้แก่ จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้เริ่มทำหมันสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ส่วนพื้นที่ภาคกลางได้แก่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีตามลำดับ ทั้งนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ซอยด๊อกดำเนินโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งสามารถลดจำนวนสุนัขจรจัดจากราว 50,000 ตัวจนเหลือสุนัขหลักพันตัวรอบเกาะภายในระยะเวลา 18 ปีและได้ขยายผลโครงการไปยังพื้นที่อื่น ขณะนี้มีหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ให้บริการทั้งสิ้น 10 หน่วยในภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสุนัขจรจัดหลายแสนตัว

นายสัตวแพทย์ตันติกร รุ่งพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการประชากรสุนัขและแมวประเทศไทยของมูลนิธิฯ ให้ข้อมูลว่า โครงการทำหมันได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในพื้นที่ที่มูลนิธิฯ ตั้งหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ สามารถลดจำนวนสัตว์จรจัดและการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้จริง และเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนในการให้มีสัตว์อยู่ในชุมชนอย่างสันติ มูลนิธิฯ จึงประสานความร่วมมือไปยังกรมปศุสัตว์และกรมปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งหน่วยทำหมันเพิ่มในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครที่ต้องการจัดตั้งโครงการทำหมันในพื้นที่ต่าง ๆ ในการให้ข้อมูล ฝึกอบรมและส่งทีมสัตวแพทย์ช่วยเหลือ ทั้งนี้การดำเนินงานของซอยด๊อกมาจากการบริจาคจากภาคประชาชนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์จรจัด

ด้านสัตวแพทย์หญิงพัชรี พิพัฒน์ดิเรกกุล ผู้จัดการหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ภาคใต้ ฝากแจ้งยังประชาชนให้ความสำคัญกับการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง โดยจากการปฏิบัติหน้าที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทำหมันสัตว์เลี้ยงตัวผู้เนื่องจากไม่สามารถตั้งท้องได้ โดยระบุว่าการทำหมันนอกจากคุมกำเนิดแล้วยังลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่นนิสัยก้าวร้าว ขู่และกัดกับสุนัขตัวอื่น และยังเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น มะเร็งอัณฑะในสุนัข โรคต่อมลูกหมากอักเสบ และมีส่วนให้สุนัขมีอายุขัยที่นานขึ้น พร้อมขอความร่วมมืองดการฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงตัวเมียโดยเด็ดขาด เนื่องจากกระตุ้นให้สุนัขเป็นมดลูกอักเสบซึ่งอันตรายและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เน้นย้ำว่าการผ่าตัดทำหมันโดยสัตวแพทย์เป็นการคุมกำเนิดที่ได้ผลดีและปลอดภัยที่สุด