58 ปี พด. มุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ พัฒนาพื้นที่เกษตร เพื่อประโยชน์สูงสุด

0
14364

58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ ต่อการพัฒนาพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทย