Monday, January 20, 2020

Latest article

ชป.แจงเร่งสนับสนุนเครื่องสูบน้ำปตร.ดอยหล่อ ช่วยสวนลำไย พร้อมวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำอ่างฯโป่งจ้อ จ.เชียงใหม่ รองรับพื้นที่เกษตรขยายเพิ่มขึ้น

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวสวนลำไยกว่า 300 คน รวมตัวเรียกร้องขอให้ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ประสบภัยแล้งาหลายปี ไม่สามาราถรับน้ำจากฝายน้ำล้นแม่ตื่นได้ เนื่องจากชำรุดมเสียหาย จนชาวสวนต้องตักน้ำจากแม่น้ำปิงใส่รถบรรทุกเติมใส่อ่างเก็บน้ำเอง นั้น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ มีพื้นที่รับน้ำฝนเพียง 8 ตารางกิโลเมตร แต่ด้วยปัจจัยด้านภูมิประเทศ และมีฝนตกน้อยทำให้น้ำไหลเข้าอ่างฯน้อย ปริมาณน้ำเก็บกักตลอด 20 ปี...

รัฐปูพรมป้อนน้ำ เข้าระบบประปาหมู่บ้าน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ระดมทุกหน่วยช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อบาดาล พร้อมแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนแก้ปัญหาขาดน้ำกิน-น้ำใช้ ​ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งภายใต้การทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติขณะนี้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ โดยกระจายความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ น้อย โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง และประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากลำสะแทด เติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตำบลทุ่งสว่าง...

ชป.เดินหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกมิติ

วันนี้ (19 มกราคม 2563) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน...