Friday, January 24, 2020

Latest article

“รมช.ประภัตร” เดินหน้าพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี “1ศูนย์ 100ตัน”

“รมช.ประภัตร” เดินหน้าพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เน้นความปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้า 100 ตันต่อศูนย์ ขณะที่อธิบดีกรมการข้าว เร่งสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ดันสู่ศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา   วันนี้ (24 ม.ค.63) นายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา” ในการสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายกว่า เมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมาก...

มกอช.ติดอาวุธ จนท.ไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ให้ความรู้สารปนเปื้อน

มกอช. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น บินตรงไทย ให้ความรู้ เรื่อง สารปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร ติดอาวุธให้กับเจ้าหน้าที่ของไทย พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวทางสากลอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรม เรื่อง กระบวนการจัดการความเสี่ยงของสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเชิญ Dr. Yukiko Yamada Senior Advisor of the Ministry of...

มกอช. ติวเข้มผู้ประกอบการ ความปลอดภัยอาหารของแคนาดา ยกระดับผลิต-ส่งออก

มกอช. ติวเข้มผู้ประกอบการ รู้จักระเบียบความปลอดภัยอาหารของแคนาดา มุ่งยกระดับ ส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถการผลิต-ส่งออก สร้างโอกาสสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปแคนาดา ระบุปี 2561 สร้างรายได้มูลค่าถึง 19,827 ล้าน วันนี้ (22 ม.ค.63) ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง รู้จักระเบียบความปลอดภัยอาหารของแคนาดา : ข้อกำหนดสิ่งปนเปื้อนทางเคมี (Seminar...