Wednesday, January 20, 2021

ชป.มูลบน ลุย!!! ขุดลอกตะกอนดิน เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในฤดูแล้ง

โครงการชลประทานมูลบน (เขื่อนมูลบน) จ.นครราชสีมา จับมือกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่ ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ ทำการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ก่อนทำการส่งน้ำให้พื้นที่ด้านท้ายได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง แม้ปีนี้น้ำในเขื่อนมูลบนจะอยู่ในเกณฑ์ดี ย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมกันประหยัดน้ำ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคตด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (เขื่อนมูลบน) จ.นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการฯ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในคลองส่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน...

ชป.กำจัดวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก อ.เสาไห้ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

กรมชลประทาน ส่งเครื่องจักร เครื่องมือ กำจัดวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก บริเวณ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ทำให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ไปติดตามการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ว่า สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล...

น้ำท่วมภาคใต้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ /ชป.เร่งระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ส่งเครื่องจักร เครื่องมือ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม บริเวณอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเร่งระบายน้ำออกนอกพื้นที่ลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างว่า ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานี และนราธิวาส ปัจจุบันระดับน้ำในลุ่มน้ำบางนรา ลุ่มน้ำสายบุรี ลุ่มน้ำโก-ลก สถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกบริเวณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต่ำกว่าตลิ่งแล้ว มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนลุ่มน้ำปัตตานี สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอยะรัง...

กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ให้เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล

​เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีนายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะรองประธานคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และเป็นทางเลือกใหม่ในการปลูกพืชของเกษตรกร ตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักตลาดนำการผลิต ​นายระพีภัทร์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ...

“วีรศักดิ์” กางแผนส่งเสริม GI ปี 64 เน้นค้าออนไลน์ – บุกตลาดอาเซียน พร้อมตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI ไทยเพิ่มอีก 18 รายการ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยแผนส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ในปี 2564 มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย เร่งสร้างการรับรู้และขายสินค้า GI ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมดัน GI ไทยรุกตลาดอาเซียน โดยเตรียมจัดทำคำขอข้าวไทย 2 รายการเพื่อยื่นจดทะเบียนในอินโดนีเซีย และจัดโปรโมทสินค้า GI ไทยในเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล...

ชป.เร่งแก้ไขน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำท่าจีน พร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนประหยัดน้ำ

​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน (14 ม.ค.64) ว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 46,063 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 22,133 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์...

ชป.เผยอ่างเก็บน้ำแม่อางฯ จ.ลำปาง คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 94 คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯภายในปี 2564 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างอ่างฯไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้ โครงการฯ ดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของจังหวัดลำปาง ที่จะช่วยสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน...

สันนิบาตสหกรณ์ แจงข่าวหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ ทยอยตั้งได้ 5 ปี

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จากกรณี ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพ.ศ2563 นั้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นับว่าเป็นข่าวดีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยในประกาศดังกล่าวได้ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป็นไปตามข้อ26 ของระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ. ศ. 2563 เมื่อดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว ข้อ 26 แล้ว ให้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และถือใช้อัตราประมาณการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ พ.ศ. 2544 นอกจากนี้...

4 รมต.เกษตรฯ แจงนโยบายสำคัญปี65 ต่อสำนักงบประมาณ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และนำภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการจัดทำงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2565 ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายจ่ายของสำนักงบประมาณ ณ กรมชลประทาน สามเสน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน...

มกอช.เสริมแกร่งศักยภาพการตรวจสอบ/รับรอง มุ่งสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

มกอช. เปิด 8 หลักสูตร ติวเข้มผู้ตรวจประเมินหน่วยรับรองภาครัฐ เอกชน เสริมศักยภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร มุ่งสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงวิกฤต COVID-19 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีหน้าที่กำหนด ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค และเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง...

Latest article

สธ.-ศธ. พัฒนาหลักสูตรอาหาร-ผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชา

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีส่วนประกอบจากกัญชาและกัญชง ต่อยอดไปสู่กิจการอื่น นอกจากใช้ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย เมนูอาหารจากกัญชาหลากหลายชนิดถูกนำมาจัดแสดงและสาธิต โดยมีแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรคอยแนะนำอาหารและสาธิตวิธีการทำอาหารจากกัญชา โดย นาย อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากได้มีการปลดล็อคส่วนอื่นของกัญชา ให้สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์สุขภาพ และทำอาหารได้ ซึ่งเมนูอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ถูกนำมาสาธิตภายในวันนี้ เช่น พิซซ่าอารมณ์ดี...

ชป.เฝ้าระวังความเค็มรุก..ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง แม้ค่าความเค็มจะลดลงแล้ว

​กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะมีค่าความเค็มลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตาม พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่า ปัจจุบัน (17 ม.ค. 64) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 45,744 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 21,814...

กรมชลฯ จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 30ในรูปแบบ Online

  วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 30 ในรูปแบบ Online ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 18 - 22มกราคม 2564  โดยมีข้าราชการที่บรรจุใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน...