Wednesday, April 14, 2021

ชป.คุมเข้มมาตรการรับมือโควิด 19 หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ขานรับมาตรการป้องกันและคุมเข้มการระบาดของเชี้อไวรัสโควิด 19 สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและรับมือตามมาตรการการป้องกันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ในขณะนี้ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากบางรายจะไม่ปรากฏอาการ จึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานส่วนกลางและโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับและเน้นย้ำบุคลากรให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้าน หากพบมีกรณีความเสี่ยงสูงให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที และหากเสี่ยงระดับรองลงมาให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน(Work From Home) อย่างน้อย 14 วัน พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุและการเผชิญเหตุให้ครบทุกมิติอย่างเคร่งครัด และขอให้มีการซักซ้อมหรือเตรียมการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำแผนและมาตรการในการปฏิบัติงานจากที่บ้านหน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20...

ชป.เร่งหาแนวทางจ่ายค่าชดเชยที่ดินอ่างฯห้วยแม่สำ จ.สุโขทัย คาดเริ่มทยอยจ่ายได้เดือนกรกฎาคมนี้

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ตัวแทนชาวบ้านกว่า  50  คน ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ มาชุมนุมเพื่อรอคำตอบเรื่องเงินชดเชยค่าเวนคืนที่จ่ายให้ก่อนเริ่มการก่อสร้าง แต่จนถึงปัจจุบันมีการก่อสร้างไปกว่า 70%  ยังไม่มีชาวบ้านได้รับเงิน ซ้ำไม่มีเงินรื้อถอนบ้านเรือนออกไปอยู่ที่ใหม่ ถนนหนทางเสียหาย พืชที่ปลูกไว้ถูกโค่นเพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้าง ขาดรายได้ นั้น นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นโครงการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความกว้างสันเขื่อน...

ลุ่มน้ำวังตอนล่าง เฮ!! ชป.ส่งน้ำถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว

กรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและตาก รวม 35 ตำบล ปัจจุบันปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลมไหลมาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาทำการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ลงสู่ลำน้ำวัง เมื่อวันที่ 6 –9 เมษายน 2564...

ชป.ติดตามและควบคุมการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกเจ้าพระยาหลังสงกรานต์

กรมชลประทาน วางมาตรการรับมือป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ ​​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ช่วงวันที่ 14 -18 เมษายน 64 จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง อาจจะส่งผลให้มีค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้น     ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน แต่เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้มีปริมาณฝนทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างช่วยประหยัดปริมาณน้ำต้นทุนที่ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มขี้น ทำให้ส่งผลดีต่อการควบคุมคุณภาพน้ำและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะการผลิตประปาของการประปานครหลวง (กปน.) กรมชลประทาน ได้วางมาตรการการรุกล้ำของน้ำเค็ม...

ไฟเขียวดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ พร้อมออกแนวปฏิบัติใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง

คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร ไฟเขียวดัน “ฟาร์มสุกร” เป็นมาตรฐานบังคับ พร้อมออกแนวปฏิบัติใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง กำชับ มกอช. เร่งยกระดับมาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด รับส่งออกตลาดเม็กซิโก     วันนี้ (8 เม.ย.64) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ คือ...

ชป.วางมาตรการรับมือป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2564

​กรมชลประทาน เดินหน้ามาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2564 ย้ำงานก่อสร้างโครงการของชลประทาน แม้ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำแต่อย่างใด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีข้อสั่งการให้หน่วยงานด้านน้ำ อาทิ กรมชลประทาน สำนักการระบายน้ำ(กทม.) การประปาส่วนภูมิภาค และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม...

กรมชลประทาน เร่งเครื่องโครงการแก้มลิงทุ่งหิน หวังสร้างแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวสมุทรสงคราม

วันนี้ (7 เม.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กนช.)ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ...

ชป.แจง ไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีเขื่อนราษีไศลปล่อยน้ำท่วม เร่งแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

​กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ "กลุ่มนานอกอ่าง" ขอให้อธิบดีกรมชลประทาน ย้าย ผอ.เขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืนมติที่ประชุม เก็บกักน้ำเกินมติ ปล่อยน้ำท่วมนานอกอ่าง ส่งผลเกษตรกรไม่ได้ทำนาปรัง นานนับปี นั้น นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ปกติเขื่อนราษีไศล จะทำการเก็บกักน้ำในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นธันวาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงที่สิ้นสุดฤดูฝน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าเขื่อน ได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปิด-เปิดเขื่อนราษีไศล...

เขื่อนกิ่วลมปล่อยน้ำแล้ว!! ช่วยชาวลำปางและตาก

กรมชลประทาน เริ่มระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จังหวัดลำปาง บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ช่วยเหลือชาวลำปางและตากตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดลำปาง ได้ประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีมติให้กรมชลประทานระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จังหวัดลำปาง จำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดตาก...

มกอช. สร้างต้นแบบโรงแปรรูปกาแฟไทย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่เหาะ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวถึงการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานโรงแปรรูปกาแฟภายใต้โครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GMP ณ โรงแปรรูปกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟคุณภาพบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการยกระดับและส่งเสริมโรงแปรรูปกาแฟให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GMP ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง เมล็ดกาแฟอะราบิกา (มกษ. 5701 - 2561) หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023 – 2550)...

Latest article

ประธานสภาเกษตรกรฯชี้ คู่แข่งหายใจรดต้นคอ ขอให้เกษตรกรปรับตัวเชิงคุณภาพ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์รอบด้าน ณ ปัจจุบัน ไวรัสระบาด covid-19 ที่ยังไม่สงบและมีแนวโน้มระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศชะงักงันไปอีกระยะหนึ่ง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบถึงสินค้าเกษตรไทยหลายรายการ เช่น ราคาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชไร่ ไม้ผลมีทั้งโอกาสดีและไม่ดี ด้านภาคปศุสัตว์ดีต่อเนื่องในหลายปัจจัย เช่น วิกฤตคู่แข่ง โรคระบาดของประเทศเพื่อนบ้าน ความต้องการอาหารปศุสัตว์ของโลกเพิ่มมากขึ้น...

รัฐฯ ห่วงใยประชาชน ชป.เผยน้ำต้นทุนมีน้อยวอนใช้น้ำอย่างประหยัด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมชลประทาน ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำ อีกทั้งการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากขึ้น ซึ่งนำโดย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทุกแห่งทำการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามนโยบายรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(14 เม.ย. 64) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ...

ชป.คุมเข้มมาตรการรับมือโควิด 19 หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ขานรับมาตรการป้องกันและคุมเข้มการระบาดของเชี้อไวรัสโควิด 19 สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและรับมือตามมาตรการการป้องกันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ในขณะนี้ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากบางรายจะไม่ปรากฏอาการ จึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานส่วนกลางและโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับและเน้นย้ำบุคลากรให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้าน หากพบมีกรณีความเสี่ยงสูงให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที และหากเสี่ยงระดับรองลงมาให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน(Work From Home) อย่างน้อย 14 วัน พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุและการเผชิญเหตุให้ครบทุกมิติอย่างเคร่งครัด และขอให้มีการซักซ้อมหรือเตรียมการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำแผนและมาตรการในการปฏิบัติงานจากที่บ้านหน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20...