Monday, September 28, 2020

“รมช.ประภัตร” ลุยเมืองสุรินทร์ เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างมาตรฐานปางช้าง สั่งปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ-ปฏิบัติได้จริง เพื่อยกระดับมาตรฐานปางช้างไทยทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ว่า ปัจจุบันช้างมีบทบาทด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และได้สร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ แต่พบว่าปางช้างบางส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเลี้ยงช้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพช้างและหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพช้าง และการทารุณกรรมช้าง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และมีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานปางช้างของประเทศไทย นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ...

ชป. วางแผนต่อยอดพัฒนาศูนย์กำจัดผักตบชวาอย่างครบวงจร ในพื้นที่ภาคกลาง

วันนี้ (26 ก.ย. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทาน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จากนั้นเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดกองผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา (จุดที่ 3) มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ ซึ่งเป็นจุดที่มีความพร้อมในการใช้เป็นจุดกองผักตบชวาและวัชพืชหลังจากตักขึ้นจากน้ำแล้ว ก่อนที่จะนำไปแปลงสภาพต่อไป ตามแนวทางของ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทั้งนี้ ได้วางแผนต่อยอดที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว...

ชป.เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแปลงสภาพผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (พลังง้วนดิน) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

เช้าวันนี้ (26 ก.ย. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแปลงสภาพผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (พลังง้วนดิน) ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 12 โดยมี เกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ นายเนรมิต เทพนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 นายสมเดช ศรีวิเชียร...

ชป.กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเสร็จตามเป้าฯ

วันนี้ (25 ก.ย. 63) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการเตรียมความพร้อม ณ...

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4 – 01จังหวัดตรัง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และการรับฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยงจ.ตรัง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ และกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รมช.ธรรมนัส...

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม “คืนกุ้งสู่ทะเลบางขุนเทียน” เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม “คืนกุ้งสู่ทะเลบางขุนเทียน” เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 20 ล้านตัว และปล่อยปลากะพง 60,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 พื้นที่กรุงเทพมหานคร “คืนกุ้งสู่ทะเลบางขุนเทียน” ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน...

“บิ๊กป้อม” สั่งลุยพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน สุมทรสงคราม รองรับน้ำหลาก

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาพื้นที่แก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมบรรเทาอุทกภัย ในช่วงฤดูน้ำหลาก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมรายได้ให้ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้(25ก.ย.63)พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน...

ชป.เชียงใหม่เร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ตำบลหางดงอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าของวันนี้(24 ก.ย. 63)ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยหมู่เน่าเข้าท่วมถนนสาย 108 เชียงใหม่-อำเภอฮอด บริเวณกม.13+700(บริเวณกาดฝรั่ง)อำเภอหางดงและหมู่บ้านธารดง โครงการชลประทานเชียงใหม่คาดการณ์ว่าบริเวณจุดถนน108ชม-ฮอดกม13+700 น้ำจะลดลงเวลา 18.00 น. และยานพาหนะสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนพื้นที่ฝั่งซ้ายของถนน 108 เขตหมู่บ้านธารดงยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-40 ซม. เนื่องจากเป็นแอ่งที่ลุ่มต่ำที่มวลน้ำทั้งหมดจะระบายผ่านลำห้วยหมูเน่า ลำห้วยบ้านแหวน ลำห้วยแม่ตาช้างและคลองซอย21ซ้าย ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง...

ชป.ติดตามความคืบหน้าก่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย

  นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดก่อสร้าง พื้นที่บริเวณถูกน้ำท่วม พื้นที่ถูกเขตชลประทาน พร้อมได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บริเวณจุดก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยโครงการฯมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 32 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2565 –...

ชป.เชียงใหม่ เร่งระบายน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ หลังมีฝนตกหนัก

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากระบายไม่ทัน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร นั้น ได้สั่งให้นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยจุดที่มีปริมาณน้ำท่วมขังได้แก่ บริเวณตลาดประตูก้อม ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำหากเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ กรมชลประทานได้วางแผนนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเพื่อทำการสูบน้ำระบายลงคลองแม่ข่า และผันลงสู่ประตูระบายน้ำศรีดอนชัย ร่วมกับสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงตามลำดับ พร้อมกันนี้ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำสามารถระบายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงการลดระดับในแม่น้ำปิง...

Latest article

ชป.เผยเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หลังพายุ “โนอึล” พัดผ่าน

พายุโซร้อน “โนอึล” ส่งผลดี แม้ว่าจะได้น้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำไหลเข้าสะสมจนอยู่ในเกณฑ์มากกว่าปริมาณน้ำก้นอ่างฯที่เคยติดลบ ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พายุ “โนอึล" ส่งผลให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 5 จังหวัด (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธิ์, ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ) มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งประกอบด้วย เขื่อนจุฬาภรณ์...

รองอธิบดี พด. ลุย ตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนของหมอดินอาสา และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สังกัดเขต 4 อุบลราชธานี

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง พื้นที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืชผสมผสาน โดยใช้หลักการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของนายนิวัฒน์ โภคทรัพย์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านนาเจริญ โดยในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเพียงชนิดเดียว...

รมช. แรงงาน รับมอบไข่ไก่จากซีพีเอฟ หนุนโครงการ “คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ”

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงาน รับมอบไข่ไก่สดจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อมอบแก่ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ที่ร่วมโครงการ "คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ" จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นางจินตนา วัลยเสวี ผู้จัดการ สำนักประสานงานประกันสังคม ซีพีเอฟ...