Saturday, May 21, 2022

ชป.ลดการส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองลง ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมวางแผนส่งน้ำทำนาปี ช่วงเดือนมิถุนายนนี้

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 191 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หรือ 60% ของความจุอ่างฯ โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองได้ส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้ลดการส่งน้ำลง หลังจากนั้นจะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้เกษตรกรทำนาปีในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 รวมถึงเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ ทั้งนี้ จากค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำตะคอง...

ชป.เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลาก หลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2565 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนรวมในปีนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 % ส่วนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 ปริมาณฝนจะลดลงอาจทำให้เกิดฝนตกน้อย หลังจากนั้นฝนจะตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2565 โดยฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 2 ลูก มีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ “กรมชลประทาน...

ผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

เช้าวันนี้ (13 พฤษภาคม 2565)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพลับพลาที่ประทับ เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สำหรับการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.19...

ระดับน้ำเขื่อนจีนสูงขึ้นต่อเนื่อง กรมชลฯ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนริมตลิ่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หลังระดับน้ำเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2565 เรื่อง “แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น” เนื่องจากระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ...

สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ..... กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ , คณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ , สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน , สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย , สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1...

ชป.พร้อมรับมือพายุ “อัสนี”

จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับพายุไซโคลนกำลังแรง “อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง ในช่วงวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักและหนักมาก นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่...

มกอช. จับมือเกาหลีใต้ ติวเข้มผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพผู้ส่งออกสินค้าประมงไทยสู่ตลาดแดนโสม

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เมื่อปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และกระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลีใต้ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRA) ด้านการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยสินค้าประมง เพื่อควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในสินค้าประมงนำเข้าและส่งออกระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมงของไทย ดังนั้น มกอช. ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ส่งออกสินค้าประมง เจาะลึกกฎระเบียบเกาหลีใต้” ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์...

สอ. ครูจันทบุรี จำกัด เน้นสวัสดิการไม่อั้นคืนกำไรให้กับสมาชิกกว่า 7,000 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เป็นศูนย์กลางทางการเงินให้กับสมาชิก เน้นรวมหนี้ ไว้ที่สหกรณ์ที่เดียว ตอบโจทย์การบริหารหนี้ของ สมาชิกครูจันทบุรี ทั้งระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 มีสมาชิกแรกตั้ง 355 คน ปัจจุบันย่างเข้าปีที่ 57 มีสมาชิก 7,213 คน มีทุนดำเนินงานแรกตั้ง 0.44 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานประมาณ11,454.91...

ชป.เผยผลจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี64/65 เป็นไปตามเป้า”รมว.เฉลิมชัย”สั่งกรมชลฯรับมือฤดูฝน ย้ำ!!ให้มีน้ำกักเก็บหลังฤดูฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา ให้ประชาชนใช้การได้อย่างเพียงพอ100%

กรมชลประทาน แถลงข่าว “สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65  และเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565” หลังการจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 13 มาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) เช้าวันนี้(9 พ.ค. 65)ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว “สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65...

กรมชลฯ พร้อมรับมือน้ำหลากภาคใต้

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลน ช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 นี้ หลังกรมอุตุฯ เตือน ภาคใต้อาจมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน ในช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยบริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ดร.ทวีศักดิ์...

Latest article

ชป.เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำ รับมือฤดูฝนปี 65

วันนี้(17 พ.ค.65) ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ(กทม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง...

รมว.เฉลิมชัย สั่งลุยอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง

วันนี้ (14 พ.ค.65) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยอง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน...

ชป.ลดการส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองลง ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมวางแผนส่งน้ำทำนาปี ช่วงเดือนมิถุนายนนี้

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 191 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หรือ 60% ของความจุอ่างฯ โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองได้ส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้ลดการส่งน้ำลง หลังจากนั้นจะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้เกษตรกรทำนาปีในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 รวมถึงเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ ทั้งนี้ จากค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำตะคอง...