Tuesday, July 14, 2020

เปิดแผน อ.ต.ก. เตรียมขยายตลาดครบ 76 จังหวัดเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หรือที่รู้จักกันในนามตลาด อ.ต.ก. ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 10 ตลาดสด คุณภาพที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจ่ายสินค้าดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตของผู้คน ทำให้ อ.ต.ก. ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวว่า...

อ.ต.ก. ประกาศยืนหนึ่งตลาดพรีเมียมสินค้าเกษตร รุกออนไลน์ เพิ่มช่องทางและมูลค่าผลผลิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19

นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า อ.ต.ก. เป็นครัวของคน กทม. และธนาคารอาหาร ที่สำคัญคือติดอันดับ 1 ใน10 ตลาดคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตของผู้คน สิ่งที่ อ.ต.ก.ทำ คือการเข้มงวดในการกำหนดมาตรการตรวจคัดกรอง ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อให้มีความปลอดภัยอย่างจริงจัง ในสภาวะที่ทุกคนมีการปรับตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19  จึงเหมือนการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสเพราะยอดจำหน่ายสินค้าของ...

ชป. บริหารจัดการน้ำที่มีจำกัดอย่างเคร่งครัด หวังฝนตกมากขึ้นหลังกลาง ก.ค. นี้

​ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีค่อนข้างน้อย เนื่องจากปริมาณฝนตกน้อย และบางพื้นที่ฝนตกท้ายเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯมีไม่มากนัก การบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำจึงต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ...

ชป.พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เน้นบูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้(12ก.ค.63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมิน การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ประจำปี2564 ในพื้นที่ภาคกลาง ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 75,184 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 66,720 ไร่ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น และเกษตรกร...

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกร พร้อมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน งานพัฒนาโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ การเพิ่มรายได้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ในวันนี้มีความยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)...

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลง พท.ติดตามตรวจประเมิน คุณภาพการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ เข้าถึง เข้าพบ เข้าแก้ สร้างการมีส่วนร่วมระดับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืน วันนี้(11ก.ค.63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมิน การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ประจำปี2564 ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและการบำรุงรักษา โครงการชลประทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการชลประทานอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดร.ทวีศักดิ์...

ชป.เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุผึ้งหลวงรุมต่อยคนงาน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน เบื้องต้นได้รับรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่ว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางนงนุช ตั้งมั่น อายุ 43 ปี ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 โดนผึ้งหลวงรุมต่อย ขณะปฎิบัติหน้าที่ตัดหญ้า บริเวณคันกั้นน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์...

ซีพีเอฟ… ร่วมคืนสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

"เมื่อก่อนพื้นที่แถวนี้ เรียกว่า ดอนหอยแครง แต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้ หอยแครงหาได้น้อยมาก เรือดุน เรืออวน ต้องออกจากฝั่งไปไกลๆ เพื่อจับกุ้ง หอย ปู ปลา ถึงจะจับได้ แต่หลังปี 2561 เมื่อป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู มีต้นไม้เพิ่มขึ้น ป่ากลับมาสมบูรณ์ เห็นได้ชัดเจนว่าสัตว์หลายชนิดที่เคยหายไปก็กลับมา เช่น หอยแครง ปลากระบอก แมงดาจาน ทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ใกล้ๆแนวป่าใหม่...

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับป้องกันปัญหาสมาชิกสหกรณ์หนี้สินล้นพ้นตัว และลดความเสี่ยงธุรกรรมทางการเงินในการปล่อยกู้ระหว่างสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบ 2 ร่างกฎกระทรวง กำกับสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อเกินตัวและการกระจุกตัวของเงินกู้-เงินฝาก  พร้อมป้องปรามการกู้ไขว้ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน กำชับห้ามนำประกันชีวิตและฌาปนกิจมาเป็นหลักประกัน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า  กรมได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมจำนวน  2  ฉบับ  ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ... ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2562 ซึ่งเกณฑ์กำกับทั้ง 2 ร่าง...

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ มิตรผล ลุยสร้างต้นแบบสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในอ้อย

กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายสำคัญคือการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management - IPM) เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและระบบนิเวศเกิดความสมดุล การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นวิธีหลักวิธีหนึ่ง เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในการควบคุมประชากรของศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหากผสมผสานกับวิธีจัดการศัตรูพืชวิธีอื่นๆ นำไปสู่การจัดการศัตรูพืชที่ความยั่งยืน ​นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ว่าโรคและแมลงศัตรูอ้อยเป็นสาเหตุหลักให้ผลผลิตอ้อยลดลงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยตรง...

Latest article

ชป.ร่วมกับท้องถิ่น แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง

วันนี้ (14 ก.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่...

ชป.บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแผนที่วางไว้ เมื่อมีปริมาณฝนลดลง

จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ฝนจะตกน้อยลง และจะตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป โดยจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563 นั้น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบันพบว่าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้ กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ โดยมีการเพิ่มการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยฯ...

CP Freshmart ผนึกกำลัง Five Star และ STAR coffee เปิดสาขาใหม่สไตล์ “มอลล์” ใจกลางเมืองลำพูน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดร้าน CP FreshMart สาขาใหม่ ในสาขาลำพูน-รอบเมืองใน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาว และ นายชลากร อัศวอิทธิฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ...