Tuesday, April 7, 2020

อธิบดีประมง คุมเข้ม!! อ่าวปากพนัง 24 ชม. หลังพบจนท.ตรวจการประมงถูกเรือประมงผิดกฎหมายพุ่งชนหวิดดับ

จากกรณีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนังออกปฏิบัติหน้าที่กู้เครื่องมืออวนรุน (เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย) บริเวณพื้นที่อ่าวปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และถูกชาวประมงขับเรือหางยาวพุ่งชนได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 นาย และเรือตรวจการประมงทะเล 210 ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กรมประมงได้ส่งชุดปฏิบัติการทั้งทางบกและทะเลลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนการตรวจตราและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดการทำประมงผิดกฎหมาย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2...

“เฉลิมชัย” สั่ง เดินหน้าโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง นำร่อง ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำชุมชน แล้วกว่า 1 ล้านตัว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้  กรมประมง จัดโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน” ตั้งเป้าปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 287,200,000 ตัว ลงแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 1,436 แห่ง ในเขตพื้นที่ 19 จังหวัด หวังพลิกวิถีเกษตรกรสร้างรายได้ให้ชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 62 นำร่องปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน 1 ล้านตัวลงแหล่งน้ำชุมชนไปแล้ว 5 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน นายมีศักดิ์ ภักดีคง...

ชป.สนับสนุนน้ำช่วยชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมคุมเข้มการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่ในสภาวะวิกฤติ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดแล้งนี้ ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและคุมเข้มการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมไปกับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดนราธิวาส โครงการชลประทานนราธิวาส ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำคลองระบายน้ำ-พรุบาเจาะสายที่ 2 และงานก่อสร้างคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเว้นระยะห่างในการทำงาน 1-2 เมตร...

ชป.ปลื้ม การสูบผันน้ำลงคลองน้ำแดงสำเร็จ เพิ่มปริมาณน้ำให้พื้นที่ EEC วันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยเหลือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งกำลังประสบวิกฤตภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ จึงมอบหมายให้กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 8 ด้วยการปูแผ่น PE ในคลองน้ำแดง ท้ายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปัจจุบันการกูแผ่น PE ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้เริ่มส่งน้ำลงคลองน้ำแดง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน...

ชป. บริหารจัดการน้ำโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดฤดูแล้ง ขอทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผนฯอย่างเคร่งครัด

โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 เดือนเมษายนนี้ วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนฯที่วางไว้ เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน ลดความเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำ หากฝนมาล่าช้ากว่าปกติหรือเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(3 เม.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 37,937ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุเก็บกัก โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 14,231 ล้าน...

เกษตรกร เฮ… ครม.อัดงบเพิ่มให้ ชป.จ้างแรงงานเกษตรกรได้มากขึ้น

กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 เดินหน้าโครงการจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศเพิ่มเติม หลังครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มงบกลางสำหรับโครงการจ้างแรงงานอีก 250 ล้านบาท ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ด้วยความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการจัดจ้างแรงงานเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้งนี้ กรมชลประทาน ได้สนองนโยบายด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563...

ผลสำเร็จการแบ่งปันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประแกด-อ่างเก็บน้ำประแสร์

ผลสำเร็จการแบ่งปันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประแกด-อ่างเก็บน้ำประแสร์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินการแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ที่ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กับคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด เป็นการแบ่งปันน้ำเฉพาะกิจ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จากผลการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับชาวลุ่มน้ำคลองโตนด จังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 9...

สำนักวิจัยฯ ชป.ปิ๊ง…ไอเดีย ผลิตเจลและสเปย์แอลกอลฮอลล์ใช้เอง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายก็ตาม  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ที่ยังจำเป็นต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำ การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19  จึงได้สั่งการให้สำนักวิจัยและพัฒนา ดำเนินการผลิตเจลล้างมือและสเปย์แอลกอลฮอลล์ ไว้แจกจ่ายให้กับสำนัก กอง ต่างๆ ของกรมชลประทาน...

ชาวท่าปลา เฮ…อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จ.อุตรดิตถ์ ใกล้เสร็จแล้วเตรียมรับน้ำฤดูฝนนี้

กรมชลประทาน แจ้งข่าวดีแก่ชาวอุตรดิตถ์ หลังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% คาดเริ่มเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ สมการรอคอยมากว่า 40 ปี หวังให้เป็นแหล่งน้ำแห่งใหม่แก่ชาวอุตรดิตถ์ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง     อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ที่อพยพลงมาจากพื้นที่ถูกน้ำท่วมบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด...

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล...

Latest article

สพข.4 อุบลฯ สานพลังปันน้ำใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ผลิต Face Shield มอบบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นำทีมบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันผลิตหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า (Face Shield) เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลตระกาลพืชผล อำเภอตระกาลพืชผล โรงพยาบาลสนาม อำเภอเมือง โดยมีนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ...

ก.แรงงาน เคาะมาตรการช่วยแรงงานอิสระ ลดผลกระทบโควิด 19

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เคาะมาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป้าหมาย 7,800 คน ฝึกฟรี ! มีเบี้ยเลี้ยง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ...

ชป.เดินหน้าบรรเทาปัญหาภัยแล้ง/ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนทางตอนบนของประเทศ

กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง วอนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนทางตอนบนของประเทศในระยะนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทานกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั่วประเทศ    เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมวางแผนรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา...