Wednesday, November 20, 2019

Latest article

กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร

กรมส่งเสริมการเกษตรติดอาวุธเจ้าหน้าที่หนุนพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกครบวงจร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การปฎิบัติงานโครงการไม้ผลและวิชาการพัฒนาคุณภาพไม้ผลครบวงจร" พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก รวม 70 คน ณ โรงแรม เพลย์ พลา บีช ระยอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง...

“เทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา ประจำปี 2562” (Pattaya International Fireworks Festival 2019)

"เทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา ประจำปี 2562" (Pattaya International Fireworks Festival 2019) ททท. ร่วมกับ เมืองพัทยา ขอเชิญชมการแสดงพลุที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ในงาน "เทศกาลพลุนานาชาติ เมืองพัทยา ประจำปี 2562" (Pattaya International Fireworks Festival 2019) โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา...

ทางเลือกเกษตรกรไทย หลังแบน3สารเคมี

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร แสดงจุดยืน ถึง แนวทางเลือก และมาตรการสนับสนุนเกษตรกร หลังแบน 3 สารพิษ โดยสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้ายกเลิกการใช้สารพิษร้ายแรง และชัดเจนในทางเลือกการจัดการวัชพืชในพื้นที่ทางการเกษตร พร้อม เสนอ รัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรไม่ต้องเป็นผู้รับภาระหากมีต้นทุนสูงขึ้น นาย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ประธานมูลนิธิชีววิถี ระบุว่า รัฐควรมีมาตรการทางการเงิน กองทุน ช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเกษตรรายย่อย และขนาดกลาง...