Tuesday, April 16, 2024

ชป.ลุยเก็บผักตบ – ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ ปชช.

กรมชลประทาน ตัดตอนวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุกๆ หวังรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหน้าแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 📍 ภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ #สำนักงานชลประทานที่ 11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณ คลองบึงท่าราบ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก #โครงการชลประทานปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องจักรกลสูบน้ำ พื้นที่บ้านเนินผาสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงพระราม...

นายกฯ เศรษฐา ลุยลุ่มน้ำยมตอนล่าง แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วม

เช้าวานนี้ (23 มี.ค. 67)นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำยมตอนล่าง บริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.)ท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานฯ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน...

มกอช.ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ยกระดับกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ได้ขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และชาวเขา...

สทนช. ขอ ปชช.ทนร้อน คาด “เอลนีโญ” กำลังอ่อนตัวเข้าสู่ “ลานีญา” ก.ค.นี้ น้ำฝนมีปริมาณมากขึ้น

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเราได้เผชิญกับสถานการณ์เอลนีโญ และช่วงนี้ยังพบมีอุณหภูมิสูงมากๆ ทำให้เกิดความร้อนในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน อุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นอีก แต่เอลนีโญก็กำลังอ่อนตัวลงเข้าสู่ค่าความเป็นกลาง และมีแนวโน้มที่จะไปเป็นลานีญา ฉะนั้นหลังจากเดือนกรกฎาคม จะทำให้อุณหภูมิดีขึ้น และน้ำฝนจะมีปริมาณมากขึ้นด้วย ทำให้ฤดูหนาวของปีนี้ มีแนวโน้มจะเย็นขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งสามารถเก็บกักน้ำในเขื่อนต่างๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย “ขอให้พี่น้องประชาชน ในช่วงนี้อดทนเรื่องของอุณหภูมิความร้อน อย่างไรก็ตาม สทนช. ยังดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ทั้งการดูแลเรื่องน้ำอุปโภค...

นายกฯ นำทีม ครม. แอ่วเหนือ เร่งพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 มี.ค.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayoa) พร้อมรับฟังแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา ณ อุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK...

กรมชลฯ เร่งสูบน้ำบรรเทาภัยแล้งคาบสมุทรสทิงพระ สงขลา

  นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 เร่งสูบน้ำลงสู่คลองพลเอกอาทิตย์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยจะใช้สถานีสูบน้ำคลองหนัง อำเภอสทิงพระ และสถานีสูบน้ำโคกพระ อำเภอระโนด สูบน้ำจากทะเลสาบสงขลาลงสู่คลองพลเอกอาทิตย์ ก่อนจะกระจายน้ำเข้าสู่ลำคลองสาขา เพื่อให้เกษตรกรทั้ง 2 ฝั่งคลองได้นำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร ขณะเดียวกัน ได้เร่งสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสูบน้ำเข้าสู่คลองพลเอกอาทิตย์ได้เร็วขึ้น...

ชป.ขุดลอกเวียงหนองหล่ม เพิ่มปริมาณน้ำ ช่วยชีวิตควาย พลิกฟื้นชีวิตคน“เวียงหนองหล่ม” แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 14,091 ไร่ ในเขต อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย ซึ่งในอดีตเวียงหนองหล่มเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ใช้ประโยชน์ตามวิถีวัฒนธรรม มีการประกอบอาชีพประมงพื้นถิ่นและการเลี้ยงควายเป็นหลัก แต่ในระยะเวลาต่อมาแหล่งน้ำดังกล่าวกลับมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของตะกอนดินและปัญหาวัชพืชอย่าง ไมยราบยักษ์ ที่แผ่อาณาเขตปกคลุมทั่วหนองน้ำ จนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้และเกิดความแห้งแล้งในพื้นที่ นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าไปฟื้นฟู “เวียงหนองหล่ม” ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและพื้นที่สีเขียว ภายใต้แผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์เวียงหนองหล่ม โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งหนึ่งในแผนงานที่สำคัญ คือ โครงการขุดลอกเวียงหนองหล่ม เป็นการขุดลอกตะกอนดินประมาณ...

ชป. ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จ.นครศรีธรรมราช

นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย นายปิติ หนูเมือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการลงพื้นที่ดังกล่าว ลุ่มน้ำปากพนังมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี (หลังน้ำลด) จำนวน 46,055 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอหัวไทร ปัจจุบันน้ำต้นทุนในแม่น้ำปากพนัง...

ลำไย-ทุเรียน คึกคัก ! รมช.ไชยา ผลักดันจันทบุรีโมเดล ส่งผลไม้คุณภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ณ โรงงานลำไยและทุเรียนแพลตตินั่ม ฟรุ๊ต ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และส่วนจังหวัดให้การต้อนรับในพื้นที่  รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ผลิตและส่งออกผลไม้อันดับต้น ๆ...

กรมการข้าว หนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น

กรมการข้าวนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ พื้นที่ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และ วิสาหกิจชุมชนบ้านหินกอง​ ต.ป่ามะนาว​ อ.บ้านฝาง​ จ.ขอนแก่น​ เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน...

Latest article

“เฟริสท์ ฉลองรัฐ” ฟินหนัก จัดเต็ม ! ในงาน “First in the USA Fanmeet” ที่ New York...

การเดินทางไป แฟนมีตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ ถูกจัดขึ้น 2 เมือง เริ่มต้นที่เมือง New York City รัฐ New York และจบที่เมือง Dallas รัฐ Texas หนุ่ม “เฟริสท์ ฉลองรัฐ” ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับแฟนคลับ ตั้งแต่วันที่ 5...

โมเม้นต์ครอบครัวสุดประทับใจ ของ “กลัฟ คณาวุฒิ” ในวันปีใหม่ไทย

เรื่องราวความน่าประทับใจยังมีมาให้ชื่นชมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “หนุ่มกลัฟ” คณาวุฒิ และครอบครัวไตรพิพัฒนพงษ์  นักแสดงหนุ่มและศิลปินสุดปังขอร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยส่งต่อความประทับใจสถาบันครอบครัว ด้วยการชวนคุณพ่อคุณแม่ พี่สาว และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อคามเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ต้องบอกว่าทางครอบครัวนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมา จากนั้นหนุ่มกลัฟและพี่สาวไหว้ขอพรรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ เป็นภาพที่เรามักจะเห็นประจำทุกปี ต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวดีดี ที่ทางหนุ่มกลัฟ ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง 3 จังหวัด  รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 160,000 บาท  ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านผือ...

สยามพารากอนเสิร์ฟความสุข สาดความมันส์ด้วยเสียงเพลง จากศิลปินคลื่นลูกใหม่สุดฮ็อตแบบจัดเต็ม นำทีมโดย GEMINI-FOURTH เรียกเสียงกรี๊ดฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยสุดยิ่งใหญ่ถึง 16 เม.ย.ศกนี้ ณ พาร์ค พารากอน

สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ จัดเต็มความสนุก ยกทัพเหล่าคนดังและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยกว่า 100 ชีวิต ร่วมสาดความมันส์กับกิจกรรมและมหกรรมคอนเสิร์ตแบบนอนสต๊อปตลอด 8 วันเต็ม ทั่วทุกพื้นที่สยามพารากอน พร้อมเนรมิตพาร์คพารากอนด้วยอินสตอลเลชั่นอาร์ตขนาดยักษ์ ต้อนรับซัมเมอร์สุดอลังการกับงาน Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by...