Monday, October 26, 2020

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ปัญญาภิวัฒน์สานพลังพัฒนากำลังคน หวังสร้างผู้นำภาคเกษตรยุคใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผุดโครงการความร่วมมือ เน้นพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร รวมทั้งบุคลากรทั้งสองฝ่าย หวังให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีองค์ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่อง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างครอบคลุมทั่วถึง และยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ...

ชป.ตรวจพบจุดรั่วซึมเขื่อนห้วยยางแล้ว เร่งซ่อมแซม

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามการสำรวจและซ่อมแซมจุดที่เกิดน้ำซึมรอดใต้ฐานของเขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้ กรมชลประทาน โดย ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี ได้นำทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำเครื่องมือเข้าดำเนินการเจาะลงไปในชั้นผิวดินบริเวณจุดที่พบการรั่วซึม เพื่อนำชั้นดินขึ้นมาทำการทดสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของการรั่วซึม พร้อมกำหนดหาวิธีการอุดรอยแยกใต้ฐานที่น้ำไหลออกมา ตามหลักสากลด้านความปลอดภัยเขื่อนต่อไป อย่างไรก็ตามในทุกขั้นตอนจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านความปลอดภัยเขื่อน ด้านปฐพีกลศาสตร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด...

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหนองหาร บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำพุง หนองหาร จังหวัดสกลนคร วันนี้(24ต.ค63)พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ...

ชป.เดินหน้าซ่อมแซมเขื่อนห้วยยาง ย้ำ..ตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี

วันนี้ (24 ต.ค. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทาน ทำการติดตั้งกาลักน้ำที่เขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แล้ว เพื่อระบายน้ำออกจากตัวเขื่อน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าเข้าไปทำการซ่อมแซมจุดที่เกิดการรั่วซึมได้ต่อไป ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและการออกแบบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล...

ชป.ยืนยันปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา ไม่กระทบกรุงเทพแน่นอน

กรมชลประทานชี้แจงกรณี กทม.เตรียมรองรับมวลน้ำหลัง “กรมชลฯ”ร่อนหนังสือด่วนแจ้งเตือนเขื่อนปล่อยน้ำสูงขึ้น ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เผยมี17ชุมชน358ครัวเรือนนอกคันกั้นน้ำเสี่ยง นั้น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่2 เรื่อง ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง รวมกันไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น...

ชป.เร่งซ่อมแซมอ่างฯห้วยยาง จ.สระแก้ว ยืนยันตัวอ่างฯยังมีความมั่นคงแข็งแรง

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.สมภพ สุจริต ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำหวยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หลังพบปัญหาการรั่วซึมด้านท้ายอ่างฯ พร้อมสั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมเป็นการด่วน ย้ำตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน...

ชป. เร่งระบายน้ำมูลลงแม่น้ำโขง หวังดึงน้ำที่ท่วมขังเมืองโคราชได้เร็วยิ่งขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตจังหวัดนครราชสีมา ให้ระบายลงสู่แม่น้ำมูลตอนบนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล เข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 50 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลตอนล่าง บริเวณ จ.อุบลราชธานี ให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จ.นครราชสีมา ลงสู่แม่น้ำมูลได้เร็วขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ศูนย์ฯ ส่วนหน้า ชป.ลุยสำรวจผลกระทบและสั่งระดมรถน้ำเข้าฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองปัก จ.นครราชสีมา

บ่ายวันนี้ (21 ต.ค. 63) นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปักธงชัย สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองปักธงชัย ระดับน้ำเริ่มลดลงตามลำดับ แต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วน และหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติใน 2-3 วันนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ขอบคุณกรมชลประทานที่บริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี มีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ในการนี้ได้สั่งการให้ระดมรถบรรทุกน้ำ และกำลังพล เข้าฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองปักธงชัย ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด...

ชป.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมลงสู่แม่น้ำมูล ลดผลกระทบเมืองโคราช

กรมชลประทาน ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ลุยนำเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าติดตั้งในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ คาดสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 3 วันนี้  ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง สถานการณ์น้ำปัจจุบัน (21 ต.ค. 63) เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 335.56ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 107 % ของความจุอ่างฯมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน...

ชป.เผยระดับน้ำที่ปักธงชัยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำท่วมขังลงแม่น้ำมูล

เช้าวันนี้ (21 ต.ค. 63) นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่...

Latest article

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสพิเศษช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทย เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสพิเศษนี้ โดยการสั่งพวงมาลากล้วยไม้จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อกระจายและส่งต่อไปยังเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ร้านมานะออร์คิด...

ชป. ระดมผู้เชี่ยวชาญ เร่งสำรวจซ่อมแซมเขื่อนห้วยยาง ให้กลับมาใช้งานได้เต็มศักยภาพเร็วที่สุด

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(26ต.ค.63)เขื่อนห้วยยางมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 49.08 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำเพื่อลดแรงดันของน้ำที่ซึมรอดผ่านใต้ฐานของตัวเขื่อน ผ่านท่อกาลักน้ำ อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและท่อส่งน้ำ รวม 0.96 ล้านลูก ลบ.ม. ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 12 เซนติเมตร ทั้งนี้ จากการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง อาทิ บริเวณ กม.8+000...

สตม.รวบ 6 ตำรวจปลอม อ้างเป็น ตม. ตบทรัพย์ร้านค้าใน จ.ระยอง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. , พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง...