Friday, February 21, 2020

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่า เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีจำกัด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประตูระบายน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว พร้อมให้งดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคม 2562 และข้าวนาปรัง ปี 2562/63 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน...

รมช.ประภัตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ชลประทานเชียงใหม่

  วันนี้ (16 ก.พ. 63) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และร่วมปล่อยพันธ์ุปลาลงสู่แม่น้ำปิงตามโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง โดยมี นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำแม่น้ำปิง(ท่าวังตาล)ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุปันกรมชลประทาน กำชับโครงการชลประทานทุกพื้นที่ ให้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี2562/63โดยเน้นน้ำด้านการอุปโภคบริโภคมาเป็นลำดับแรก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่1ได้วางแผนสำรองน้ำไว้แล้วจำนวน...

ชป.เร่งสำรวจสภาพพื้นที่ระบบผันน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่

หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประสบปัญหาน้ำน้อย กรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ราษฎรทุกพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งนี้   ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ​“โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจสภาพพื้นที่ระบบผันน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาโดยได้ตรวจสอบระบบท่อผันน้ำ อาคารประตูระบายน้ำ...

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศปิดอ่าวไทย 15 ก.พ. – 15 พ.ค. 63 นี้

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศปิดอ่าวไทย 15 ก.พ. – 15 พ.ค. 63 นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และต่อด้วยเขตพื้นที่พิเศษ 7 ไมล์ทะเลและพื้นที่อ่าวประจวบฯ อีก 30 วัน หวังอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่...

สภาเกษตรกรแห่งชาติจับมือท้องถิ่น สสส.หนุน สร้างเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำสู่ประเทศผู้ผลิตภาคเกษตรมุ่งเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย การทำเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร นำมาวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเครือข่ายของชุมชนเอง เป้าหมายกระจายพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พัทลุง ไปแล้ว และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม” เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมีจิตสำนึกในการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบการจัดการเกษตรเพื่อสุขภาวะชุมชน...

เกษตรฯต้อนรับวันแห่งความรัก จับคู่น้องลำใย กับ นายผึ้ง เทคโนโลยีผสมเกสรเพิ่มผลผลิต

วาเลนไทน์นี้ เกษตรฯ จับคู่จิ้น น้องลำไย กับ นายผึ้ง ในงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ จ.เชียงใหม่ (14 กุมภาพันธ์ 2563) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ แปลงใหญ่ลำไย ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเปิดงานฯ ว่า...

เกษตรฯ เขต 2 ราชบุรี ชู สุดยอดมะพร้าวอ่อนดอนมะโนรา ผลิตครบวงจร ดัน young smart farmer ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี แถลงผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนครบวงจร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 นายณัฐภัทร์ เอมอ่อม นายอำเภอบางคนที นายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และนายพงศกร โรจน์วิไลย ประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนครบวงจร ร่วมแถลง นายมงคล...

น้ำอุปโภคบริโภคเพียงตลอดฤดูแล้งนี้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กำชับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานทั่วประเทศให้มีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน ที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงที เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาด ตามนโยบายของรัฐบาล ​ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน ให้พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ตลอดเวลา สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน...

เกษตรฯ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนผลิตมะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง ณ ศพก.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day ให้บริการความรู้แบบเห็นของจริงหนุนเกษตรกรผลิตมะม่วงหิมพานต์พืชทนแล้งสร้างรายได้ เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศพก.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.จอมทอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.จอมทอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน...

Latest article

มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7

มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับ สู่องค์การผู้นำด้านฮาลาลระดับสากล พร้อมเจรจรา UAE ดัน “สกอท.” เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ คาดเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย 1,000 ล้าน/ปี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาล...

เริ่มแล้ว !!!Field Day แก่งคอย สู้ภัยแล้ง

แก่งคอย จัด ฟิวเดย์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำน้อยสู้ภัยแล้ง ลุยส่งเสริมการเกษตรเกษตรเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี อ.แก่งคอย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สู้ภัยแล้ง เพิ่มรายได้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด เลิก ใช้สารเคมี และลดการเผาในพื้นที่เกษตร นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field...

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่า เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีจำกัด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประตูระบายน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว พร้อมให้งดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคม 2562 และข้าวนาปรัง ปี 2562/63 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน...