Thursday, August 18, 2022

มกอช.หนุนยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศไทย เร่งจัดอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มุ่งสร้างการรับรู้อาหารศึกษา สร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การจัดการอาหารและโภชนาการ ในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน” โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย...

กรมชลฯ เฝ้าระวังน้ำหลากจากฝนตกหนักหลายภาค

กรมชลประทานเน้นย้ำโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 20 - 24 ส.ค. นี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล เปิดเผยว่า จากประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ฉบับที่ 29/2565 เรื่อง “เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน” ด้วย กอนช. ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 20 – 22...

กรมชลฯ เตรียมเครื่องผลักดันน้ำ พร้อมรับมือน้ำหลากเมืองอุบลฯ เต็มสูบ

กรมชลประทาน ระดมเครื่องผลักดันน้ำ 100 เครื่อง ติดตั้งในลำน้ำมูล เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลาก จ.อุบลราชธานี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับในระยะนี้น้ำในแม่น้ำโขงมีระดับน้ำสูงขึ้นมาก จึงได้สั่งการสำนักเครื่องจักรกล ระดมเครื่องผลักดันน้ำ จากฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 2 จังหวัดขอนแก่น และฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ไปสมทบกับส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ 7...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง...

“พายุมู่หลาน” ส่งผลน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำเพิ่มขึ้น หลังมีฝนตกจากอิทธิพลของพายุ “พายุมู่หลาน” กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพ เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “มู่หลาน” ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ ประเทศเมียนมา ตอนบน และประเทศลาวตอนบน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 15 ส.ค. 2565...

ชป.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง หลังมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่

วันนี้ (16 ส.ค.65) ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ (กทม.)...

สหกรณ์ฯเซกาหนุน”เลี้ยงสุกร3สายพันธุ์” มุ่งเป้าสมาชิก“แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา”

  นางสาวนิ่มนวล ศรีรักษา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด เปิดเผยว่า แต่ก่อนสหกรณ์ฯได้ดำเนินธุรกิจปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดภาวะหนี้ค้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสมาชิกไม่มีเงินส่งคืนสหกรณ์ แต่หลังจากมีโครงการนี้ขึ้นมา ทำให้สหกรณ์ฯมีภาวะหนี้ค้างลดลง จากเดิมที่มีหนี้ค้างจำนวน 58 ล้านบาท ขณะนี้คงเหลือยอดหนี้ค้างเพียง 20 ล้านบาท ทั้งนี้การเกิดหนี้ค้างดังกล่าวเป็นผลมาจากการเกิดวิกฤติราคายางพาราตกต่ำเมื่อปี 2559 ทำให้สมาชิกไม่สามารถชำระเงินคืนได้ จึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว “ชาวเซกาส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำสวนยางพารา แต่พอมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ สหกรณ์จึงทำโครงการส่งเสริมอาชีพ“แก้จน...

กรมชลฯ ขุดลอกคลองกรูด ช่วยชาวบางสะพาน ลดปัญหาน้ำท่วม

กรมชลประทาน ลุยขุดลอกคลองกรูด ช่วยเหลือชาวบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หวังป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำหลาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากขึ้น นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปดำเนินการขุดลอกคลองกรูด บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรูด และหมู่ที่ 4 บ้านหนองระแวง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 1.5...

ชป. เดินหน้าสูบน้ำท่วมขังนาข้าวทุ่งโพธิ์พระยา เร่งระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เตรียมรับน้ำเหนือ พร้อมเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังนาข้าวในพื้นที่ทุ่งโพธิ์พระยา จ. สุพรรณบุรี ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวได้ภายในกลางเดือนกันยายนนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ลดการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่แม่น้ำท่าจีน ซึ่งรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพ จ. ชัยนาท จากอัตรา 200 ลบ.ม./วินาที เหลือเพียง 20 ลบ.ม./วินาที เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ในเขตทุ่งโพธิ์พระยา อ.บางปลาม้า...

“บิ๊กป้อม” กำชับ กรมชลฯและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือสถานการณ์น้ำเต็มกำลัง ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

พล.อ.ประวิตรฯ เยี่ยมพี่น้องชาวสระบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำ กำชับทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออย่างเต็มศักยภาพ วันนี้ (15 ส.ค.65)ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ตลอดจนความก้าวหน้าในการซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณคลอง 23 ขวา คลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดสระบุรี โดยมี...

Latest article

กรมชลฯ ปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับน้ำเหนือ

กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รองรับน้ำเหนือไหลหลากในระยะต่อไป ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 20 – 22 ส.ค. 65 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(18 สิงหาคม 2565) เวลา 13.00 น. ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 1,430 ลบ.ม./วินาที...

มกอช. kick off สร้างการเรียนรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ในรูปแบบออนไลน์ e-learning เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืชอาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและยกระดับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเกษตรที่มีมาตรฐานและยั่งยืน และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการยกระดับบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกอช. จึงดำเนินงานจัดทำระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ขึ้น ซึ่งในปี 2565...

มกอช.หนุนยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศไทย เร่งจัดอบรมการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มุ่งสร้างการรับรู้อาหารศึกษา สร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การจัดการอาหารและโภชนาการ ในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน” โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และผู้เข้าอบรม ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย...