Sunday, October 1, 2023

“ไชยา”ล่องใต้ เยือนนคร มอบนโยบายกรมหม่อนไหม ผ้าไทยใส่แล้วต้อง ”ไม่แก่ ไม่ร้อน ดูแลง่าย ” Soft Power ยกระดับสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค และกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคุณากร ปรีชาชยะชัย เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมภารกิจของกรมหม่อนไหม พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช...

นายกฯ เศรษฐา กำชับกรมชลฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมบริหารจัดการน้ำทุกมิติ

วันนี้ (27 ก.ย. 66) ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำชี-มูล โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน...

“ไชยา” ประกาศ สงครามการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทุกชนิด ย้ำ!! ลุยสางปัญหารักษากลไกการตลาดเพื่อคนไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ตนได้ยึดเอาแนวนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ย้ำว่า การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ต้องใช้แนวทาง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ คือการรักษาเสถียรภาพด้านสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นการรักษากลไกทางการตลาดเพื่อคนไทยทุกคน...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค มุ่งยกระดับโรงรวบรวมผักและผลไม้สู่มาตรฐาน GMP

พื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นแหล่งปลูกผักอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง และยังเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพระพันปีหลวง เสด็จมา 9 ครั้ง พระองค์ทรงห่วงใยสภาพต้นน้ำลำธาร โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ และดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถดำรงอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในลักษณะการดำเนินการแบบบูรณาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม...

“รมช.ไชยา” ลั่นยังไงก็ไม่เลื่อนฝังทำลายซากหมูเถื่อน ยันภายใน 29 ก.ย.นี้ แน่นอน

จากที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ฝังกลบซากหมูเถื่อน คดีพิเศษที่ 59/2566 กรณี ขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีนายเสกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และนายธนเดช อมรชัยสิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดสระแก้ว นำคณะกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจสอบสถานที่ฝังกลบซากสัตว์ (สุกร) ดังกล่าว ซึ่งพบว่า...

‘รมว.ธรรมนัส’ ผนึกกำลัง ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อนเข้ม!!

‘รมว.ธรรมนัส’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ลุยปราบปรามขบวนการสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างเข้มงวด ปิดช่องโหว่การทำลายกลไกราคาสินค้าเกษตรในประเทศ สั่งตั้ง คกก.บริหารแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย วันนี้ (25 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร...

บิ๊กเกษตรฯ ขึ้นฮอฯ ตรวจสภาพน้ำเจ้าพระยา

วันนี้ (25ก.ย.66) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนัก และปรากฎการณ์เอลนีโญ ในการนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำดร.ทวีศักดิ์...

ลุ่มเจ้าพระยาน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลง!! กรมชลฯย้ำบริหารจัดการน้ำเน้นกักเก็บสำรองไว้ใช้ อุปโภค บริโภค

กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ (23 ก.ย.66 ) เวลา 13.00 น. ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,248 ลบ.ม. (ลูกบาศก์เมตร)/วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.7 เมตร มีแนวโน้มลดลง ควบคุมการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี...

“รมช.ไชยา” ลุยโคราช มอบนโยบาย “ผลิตให้พอ ดูแลให้ดี พัฒนาให้มีคุณภาพ”ดันศูนย์ผลิตวัคซีนเป็นฮับ (Hub) ของภูมิภาค

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เข้าร่วม ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และผ่านระบบ Zoom Meeting ว่า ในวันนี้ได้มอบนโยบายภายใต้แนวคิด “ผลิตให้พอ ดูแลให้ดี พัฒนาให้มีคุณภาพ” หมายถึง...

มกอช. ขานรับนโยบายธรรมนัส รมว.กษ. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่มังคุด/ ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มังคุด อ.ชะอวด ให้มีความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP รวมทั้งส่งเสริมให้โรงรวบรวมมังคุด อ.พรหมคีรี ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และมีการเชื่อมโยงตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง...

Latest article

ลิเดียจูงมือน้องดีแลน คุ้กกิ้งโชว์ สร้างสรรค์เมนูพิเศษด้วยวัตถุดิบคุณภาพจากโลตัส พรีเว่ กับกิจกรรม “Family Cooking Battle ศึกรวมพลังยกครัว” ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์

ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ โลตัส พรีเว่ จัดกิจกรรม “Family Cooking Battle ศึกรวมพลังยกครัว” เปิดพื้นที่ให้เชฟรุ่นจิ๋วและครอบครัวมีเวทีโชว์ฝีมือ จัดเต็มวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย จากโลตัส ตอกย้ำจุดแข็งของโลตัสในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง (Inspiring Fresh and Food Destination) ที่โลตัส พรีเว่...

เอส เอฟ ชวน “สวิฟตี้ไทย” โชว์พลังมันส์ยกแก๊ง เหมาโรงดู “TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR” เริ่มต้นเพียง 40...

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เอาใจ “สวิฟตี้ไทย” ชวนเพื่อนมามันส์ทั้งแก๊งแบบเหมาโรงส่วนตัว พร้อมส่งเสียงร้องเพลงตามได้อย่างเต็มที่กับ “TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR” บันทึกการแสดงคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์สุดยิ่งใหญ่ “The Eras Tour” ของ Taylor Swift (เทย์เลอร์ สวิฟต์) พร้อมฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกเวลาชมได้เอง เริ่มต้นเพียง 40 ที่นั่ง ทั้งโรงภาพยนตร์ปกติ หรือเลือกสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ระดับพรีเมียมที่โรงภาพยนตร์พิเศษทั้ง Zigma Cinestadium presented by C2, The...

ช่อง 3 จับมือ เอ็ม สตูดิโอ ร่วมผลิตภาพยนตร์ไทย ยกตำนานความหลอนจากเรื่องจริง“ธี่หยด” ขึ้นจอไอแมกซ์

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 บีอีซี เวิล์ดหรือ ช่อง 3 โดย นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ นำคณะผู้บริหาร จับมือ เอ็ม สตูดิโอ โดย นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป...