Wednesday, June 23, 2021

ชป.เดินหน้าทำความเข้าใจเร่งแก้ไขปัญหางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านดู่ จ.ศรีษะเกษ

กรมชลประทานชี้แจงกรณีที่มีการร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีการตรวจสอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นั้น นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ มีแนวเขตชลประทานที่ใช้ในการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และถนนบำรุงรักษามีความกว้าง 15 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,275 เมตร ผ่านท้องที่ตำบลกุง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ...

กรมประมงมั่นใจผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกของไทยไร้การปนเปื้อนเชื้อโควิด-19หลังฮ่องกงพบเชื้อฯ บนบรรจุภัณฑ์เนื้อจระเข้แช่แข็งจากประเทศไทย

จากกรณีข่าวที่แพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์กรณีพบนักเรียนมัธยมฮ่องกงติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ แบบหาสาเหตุไม่ได้ ส่งผลให้หน่วยงานสาธารณสุขของฮ่องกงเข้าตรวจสอบบ้านพักของนักเรียนดังกล่าวและเก็บตัวอย่างทั้งจากภายในบ้านและสภาพแวดล้อมรอบบ้านไปตรวจสอบ ซึ่งจากการติดตามผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้รับการรายงานว่าพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนอยู่บนบรรจุภัณฑ์เนื้อจระเข้แช่แข็งที่นำเข้าจากประเทศไทย จึงคาดว่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ ส่งผลให้ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหาร (The Centre for Food Safety: CFS) ซึ่งอยู่ภายใต้ Food and Environmental Hygiene Department...

ชป. ยืนยัน แผ่นดินไหวที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไม่กระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

กรมชลประทาน เร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง หลังเกิดแผ่นดินไหวเช้านี้ ยืนยันเขื่อนในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อเวลา 06.30 น. ของวันนี้ (18 มิถุนายน 2564 ) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.5 ที่ความลึก 1 กิโลเมตร นั้น...

อ.ส.ค. จัดทำโครงการ“สายบุญนมไทย-เดนมาร์คช่วยเด็กอ่อนในชุมชน ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ”

อ.ส.ค.จัดทำโครงการ “สายบุญนมไทย-เดนมาร์คส่งกำลังใจสู้ภัยCOVID-19” เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 64  พร้อมส่งมอบนมพระราชทานชุดแรกให้บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2564  นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่าเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีความห่วงใยเด็กอ่อนที่ประสบผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานนมกล่องเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...

ชป.ติดตามความคืบหน้างานฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

วันนี้ (17 มิ.ย. 64) ที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ นายประพิศ จันทร์มา...

คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 5 ร่างมาตรฐาน “เห็ดหอมแห้ง-ปาล์มน้ำมัน-ข้าว-GHP-HACCP” เตรียมประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป มุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

วันนี้ (17 มิ.ย.) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2564ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2552 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่เกิดความสับสน 2. กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ ใบอนุญาตตามมาตรา 20...

ชป.ยืนยันบริหารจัดการน้ำทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ประสบปัญหาภัยแล้งหนักมาก เนื่องจากกรมชลประทานไม่จัดสรรน้ำเข้าคลองชลประทานให้เกษตรกร อ้างว่าน้ำที่มีสำรองไว้ผลักดันน้ำเค็ม จึงไม่สามารถส่งน้ำเข้าคลองสาขาได้ ในขณะที่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ติดกับพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรน้ำเป็นจำนวนมาก นั้น นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2564 ปริมาณน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนหลัก ณ วันที่ 1 พฤษภาคม...

กรมประมง…เตรียมเปิดเวทีจัดประชุม “พันธมิตรกุ้งอาเซียน” ครั้งที่ 11 The 11th ASEAN Shrimp Alliance Meeting

ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการพันธมิตรกุ้งอาเซียน (ASEAN Shrimp Alliance) เตรียมเปิดเวทีจัดการประชุม The 11th ASEAN Shrimp Alliance Meeting ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยในครั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า อาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตกุ้ง ที่สำคัญของโลก...

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งสหกรณ์จังหวัดพะเยาหาตลาดช่วยชาวสวนมะม่วงบ้านร่องส้านประสานเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศสั่งซื้อมะม่วงกระตุ้นราคาในพื้นที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานเครือข่ายสหกรณ์ช่วยรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และโชคอนันต์จากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด จังหวัดพะเยา หลังเกษตรกรในอำเภอเชียงคำประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด วิกฤติโควิดส่งผลกระทบ การส่งออกและราคาผลผลิต สหกรณ์เข้าอุ้มรับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกร ระบายสู่ตลาดปลายทางภาคใต้ ราคาปรับตัวสูงขึ้น คาดผลผลิตทยอยออกเป็น 3 รุ่น จนถึงเดือนกันยายนปีนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ว่า เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในสังกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด อำเภอเชียงคำ กำลังประสบกับปัญหามะม่วง ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่งผลผลิตมะม่วงของบ้านร่องส้าน...

กรมประมง….ประกาศ ! ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564 ฟื้นฟูสัตว์น้ำในพื้นที่ 8 จังหวัดช่วง 1 : 15 มิ.ย. –...

กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) ใน 2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 : ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม และช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่...

Latest article

Focu5on: ซูม 5 ดีเทลที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ Lamborghini Ad Personam

อะไรคือ "Ad Personam" และทำไมถึงครองใจสาวกกระทิงดุทั่วโลก วันนี้ Lamborghini (ลัมโบร์กินี) พาไปเจาะลึกเบื้องหลังกับ 5 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ Lamborghini Ad Personam หากเอ่ยถึง Customization สายแฟชั่นอาจคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับบริการพิเศษที่ให้คุณสามารถคัสตอมดีเทลของไอเท็มชิ้นโปรดได้ตามชอบใจ สำหรับโลกของยานยนต์ก็มีเช่นกัน โดยเฉพาะแบรนด์ซูเปอร์สปอร์ตคาร์หรู อย่าง Lamborghini (ลัมโบร์กินี) ที่มอบอิสระให้เหล่าแฟนพันธุ์แท้ปรับแต่งแต่ละองค์ประกอบของรถตามสไตล์ของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านโปรแกรมพิเศษ "Ad...

‘ซีพี-ซีพีเอฟ’ เติมเสบียงต่อเนื่อง เสริมทัพ บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนึกกำลัง บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด หรือซีพีไอ เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ แพทย์หญิง มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์...

รัฐฯ สั่งทุกหน่วยงานจับมือกันช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยเกษตรกร หลังประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วง สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนาปีไปแล้ว ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบัน (21 มิ.ย. 64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 34,788 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น...