Wednesday, December 1, 2021

รมช.ประภัตร นั่งหัวโต๊ะ คลอด 6 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร โชว์ผลงาน มกอช. ปี 64 ออกใบอนุญาตผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า 7 มาตรฐานบังคับ...

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ จำนวนทั้งหมด 7 มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2564...

ชป.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศผ่าน VDO Conference

เช้าวันนี้(29 พ.ย.64)ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานชลประทาน เครือข่าย SWOC ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ โดยมี ดร.วัชระ...

ชป.เฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งระบายน้ำท่วมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ภายหลังการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่ปัจจุบันยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในอีก 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และภาคใต้ 3...

กรมชลประทาน ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้

บ่ายวันนี้ (27 พ.ย. 64) ที่สำนักงานชลประทานที่ 16 จ.สงขลา นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคใต้...

สภาเกษตรกรแห่งชาติค้านมติ กบง. ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือ B7 ชนิดเดียว กระทบห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมัน

นายสิทธิพร จริยพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือ B7 ชนิดเดียว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 นั้น...

ชป.ร่วมสืบสานโครงการพระราชดำริฯเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับชุมชนในลุ่มน้ำมูล

กรมชลประทานร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ร่วมกันสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อฝ่าวิกฤติด้านน้ำและส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มแม่น้ำมูล นายสาธิต มณีผาย ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน...

ชป.แจงคลองระบายน้ำในจังหวัดตรัง โดนน้ำพัดระหว่างก่อสร้าง ไม่ได้เกิดจากการชำรุด

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านจังหวัดตรัง ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของหน้าดินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทาน ทำให้ดินโคลนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 50 หลังคาเรือน นั้น นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง อายุสัญญา 720 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 2...

ทดแทนรายได้ช่วยเกษตรกร!! กรมชลฯ ตั้งเป้าจ้างแรงงานปี 65 กว่า 75,000 คน

กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานชลประทาน ปี 2565 จัดสรรงบ 4.4 พันล้านบาท จ้าง 7.5 หมื่นคน เริ่มจ้างแล้วกว่า 2,000 คน ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน หวังสร้างรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน...

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันดินโลก World Soil Day 2021 พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันดินโลก World Soil Day 2021 พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธ.ค. 64 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รมช.มนัญญา...

แม่น้ำชี-มูล ลดลงอย่างต่อเนื่อง เร่งระบายลงแม่น้ำโขง

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี-มูล ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง คาดระดับน้ำจะเริ่มลดลงต่ำกว่าตลิ่งประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เช้าวันนี้(19 พ.ย.  64) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา  นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา  นายวิทวัฒน์...

Latest article

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ...

จุฬาฯ เจ๋ง! โชว์งานวิจัยคนไทย ยืนยัน “โพรไบโอติก” ช่วยยกระดับความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ณุวีร์ ประภัสระกูล รองคณบดีวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เผยผลการศึกษาในวารสาร Scientific Report พบ "โพรไบโอติก" มีประโยชน์กับวงการเลี้ยงสุกร ช่วยเพิ่มผลผลิต สุกรสุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อสุกร แนะเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มเลี้ยงได้ เป็นอีกแนวทางเพิ่มขีดความสามารถ และช่วยสกัดปัญหาเชื้อดื้อยา ตอกย้ำประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงสัตว์...

ชป.พร้อมรับมือ ฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1-2 ธันวาคมนี้

กรมชลประทาน เฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้ สั่งโครงการชลประทานพื้นที่เสี่ยง เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่จับตาสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีประกาศ ฉบับที่ 6 (51/2564) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แจ้งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนกลางได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน ส่งผลให้ช่วงวันที่ 1...