Wednesday, June 23, 2021

มกอช. บุกนครนายก ดึง Q อาสาแนะเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

มกอช. บุกนครนายก ดึง Q อาสาแนะเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP สนับสนุนติด Q ยกระดับด้วย QR Trace ระบบตามสอบย้อนกลับ เพิ่มยอดขายด้วย DGTFarm.com ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก พบเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง บ้านวังดอกไม้ พร้อมด้วยนายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก และนางสาวปทุมพร...

ชป.จัดสรรน้ำในเขตชลประทาน หวังให้ประชาชนมีน้ำใช้น้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง

​ด้วยรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) มีความห่วงใยประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ​นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 64 เพื่อบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำตามความต้องการใช้น้ำอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ในทุกพื้นที่ อาทิ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1...

ชสท.ตั้งโต๊ะแลกเปลี่ยนความเห็นบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี หวังพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

23 กุมภาพันธ์ 2564 ... คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)ให้การต้อนรับ นายจุนอิจิ อารากิ รองประธานกรรมการ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัดซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการฯ ชสท. โดยในการนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯชสท.ได้เป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติคุณให้กับนายจุนอิจิ อารากิ ในโอกาสนี้ด้วย

ชป.ยันแผ่นดินไหวที่อำเภอปาย ไม่กระทบต่อเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือ

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 23.46 น. มีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 2.9 ตามมาตราริกเตอร์ ที่ความลึก 3กิโลเมตร นั้น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า จากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว กรมชลประทานได้ทำการตรวจสอบข้อมูลค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดิน บริเวณที่ตั้งเขื่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา...

ชป.ติดตามและควบคุมการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกเจ้าพระยาหลังสงกรานต์

กรมชลประทาน วางมาตรการรับมือป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ ​​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ช่วงวันที่ 14 -18 เมษายน 64 จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง อาจจะส่งผลให้มีค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้น     ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน แต่เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้มีปริมาณฝนทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างช่วยประหยัดปริมาณน้ำต้นทุนที่ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มขี้น ทำให้ส่งผลดีต่อการควบคุมคุณภาพน้ำและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะการผลิตประปาของการประปานครหลวง (กปน.) กรมชลประทาน ได้วางมาตรการการรุกล้ำของน้ำเค็ม...

มกอช. เดินหน้าติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มาจากอาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยผู้แทน มกอช. และผู้แทนกรมปศุสัตว์ Mr. Steve Wearne รองประธานคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร (Vice-Chairperson of the Codex Alimentarius Commission) ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือโต๊ะกลมเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารแนวทางการบูรณาการการติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มาจากอาหาร (Draft Guidelines on...

“บิ๊กป้อม” ตรวจน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ กำชับ สทนช. เป็นหลักแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง

  “บิ๊กป้อม” ตรวจน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ กำชับ สทนช. เป็นหลักแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง “รองนายกฯ ประวิตร” ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มอบ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการทุกหน่วยงานน้ำ เน้นบริหารจัดการน้ำด้วยการวิเคราะห์คาดการณ์ความเสี่ยงตามสภาพอากาศที่แปรปรวน และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า พร้อมขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ไม่ให้กระทบแล้งหน้า วานนี้(7ก.ย.62) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ และตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมสั่งการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ...

เฉลิมชัย ลุยตลาดนำการเกษตร ขยายผลแปลงใหญ่ เตรียมยกระดับสู่แปลงใหญ่ผักวิถีธรรมชาติ ให้ผู้บริโภค ได้รับผักปลอดภัย

จากผลความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เทสโก้ โลตัส ตามนโยบาย ตลาดนำการเกษตร ของ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรแปลงใหญ่ผัก มีรายได้หมุนเวียนจากการจำหน่าย ให้เทสโก้ โลตัส 4 กลุ่ม 4 ภูมิภาค กว่า 59 ล้านบาท/เดือน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับเพื่อที่จะขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรต่างๆ รวมถึง ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ...

กรมการข้าว Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าวปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศ

​วันที่ 26 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสารวัตรข้าวของกรมการข้าว เพื่อ Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ออกตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยกรมการข้าวตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช...

ชป.ย้ำทุกโครงการทั่วประเทศ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุระดับ 3 (โซนร้อน ซินลากู) ฉบับที่ 8 (149/2563) ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่ 4 ส.ค.63 นั้นกรมชลประทาน สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ซินลากู” ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ...

Latest article

Focu5on: ซูม 5 ดีเทลที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ Lamborghini Ad Personam

อะไรคือ "Ad Personam" และทำไมถึงครองใจสาวกกระทิงดุทั่วโลก วันนี้ Lamborghini (ลัมโบร์กินี) พาไปเจาะลึกเบื้องหลังกับ 5 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ Lamborghini Ad Personam หากเอ่ยถึง Customization สายแฟชั่นอาจคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับบริการพิเศษที่ให้คุณสามารถคัสตอมดีเทลของไอเท็มชิ้นโปรดได้ตามชอบใจ สำหรับโลกของยานยนต์ก็มีเช่นกัน โดยเฉพาะแบรนด์ซูเปอร์สปอร์ตคาร์หรู อย่าง Lamborghini (ลัมโบร์กินี) ที่มอบอิสระให้เหล่าแฟนพันธุ์แท้ปรับแต่งแต่ละองค์ประกอบของรถตามสไตล์ของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านโปรแกรมพิเศษ "Ad...

‘ซีพี-ซีพีเอฟ’ เติมเสบียงต่อเนื่อง เสริมทัพ บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนึกกำลัง บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด หรือซีพีไอ เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ แพทย์หญิง มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์...

รัฐฯ สั่งทุกหน่วยงานจับมือกันช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยเกษตรกร หลังประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วง สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนาปีไปแล้ว ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบัน (21 มิ.ย. 64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 34,788 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น...