Wednesday, December 1, 2021

กรมการข้าว ร่วมกับ IRRI เชิญผู้แทน 16 ประเทศเอเชียประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยข้าวระหว่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (Council for Partnership on Rice Research in Asia: CORRA) ประจำปี 2021 ครั้งที่ 25 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Online meeting...

ชป.ขานรับ กอนช. เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งลุ่มน้ำโก-ลก และบางนรา

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางนราและแม่น้ำโก-ลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง "เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งลุ่มแม่น้ำโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา" เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2564 โดย กอนช. ได้ติดตามสถานการณ์พบฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก มีปริมาณน้ำฝนสะสม 3...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติกรอบวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565 จำนวน 4,700 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติกรอบวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565 จำนวน 4,700 ล้านบาท ให้สหกรณ์นำไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดูแลช่วยเหลือการประกอบอาชีพของสมาชิก พร้อมหนุนให้สหกรณ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมผลผลิตการเกษตร และแปรรูปจำหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งมุ่งแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. เกิดจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท...

ชป.แจงกรณีน้ำล้น Spillway อ่างฯหนองบอน จ.ประจวบฯ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์ผ่านสื่อออนไลน์ว่า “น้ำล้นอ่างแล้ว...เฝ้าระวัง..ตลอดคืนนี้…!!อ่างน้ำหนองบอน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ น้ำล้นอ่าง ทางอำเภอ ผู้นำชุมชน จัดทีมเฝ้าระวังใกล้ชิด ตลอดคืนนี้ ขณะที่ฝนตกหนักทำให้บางพื้นที่เริ่มท่วมแล้ว” นั้น นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ช่วงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง...

ชป.ลุยดูเส้นทางระบายน้ำ วางแผนฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (16 พ.ย. 64) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปกรณ์ สูตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายนิคม สุคันธพฤกษ์...

“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวถึง สถานการณ์การเลี้ยงสุกรในภาวะปัจจุบัน ว่า เรื่องของการเลี้ยงสุกรถือว่าหนัก มาก/น้อยต่างกันตรงที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อย รายกลาง รายใหญ่ ปัญหาของผู้เลี้ยงสุกรมี 2 เรื่องหลักๆ คือ โรคและอาหารสัตว์ โรคตอนนี้มี อหิวาต์สุกร(ASF) เพิร์ส(PRRS) ปากและเท้าเปื่อย อาหารสัตว์ ตอนนี้ราคาแพงทุกอย่าง เช่น...

เลขาธิการ มกอช. ลงพื้นที่พังงาตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนปาล์มตะกั่วป่า ต้นแบบผลิตปาล์มน้ำมัน GAP ขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมคณะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทานจังหวัดพังงา และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรในพื้นที่ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรกร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา จากนั้นเดินทางต่อไปติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมนุม (One/Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ จังหวัดพังงา พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และสภาพปัญหายางพาราในพื้นที่จังหวัดพังงา...

รมช.มนัญญา เปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด – 19

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19 สู่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และร่วมปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร...

ชป.ระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ย้ำเหลือน้ำไว้ทำนาปรังแล้งนี้

กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำออกพื้นที่ลุ่มต่ำ ชี-มูล และพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมเก็บกักน้ำที่เหลือไว้ให้เกษตรกรใช้สำหรับทำนาปรังฤดูแล้งปี 2565 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางการระบายน้ำออกจากทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล ปัจจุบันลุ่มน้ำชีมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ประมาณ 223 ล้าน ลบ. ม. พื้นที่น้ำท่วม 174,366 ไร่...

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ และความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จ.ภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.25 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ หมู่ที่...

Latest article

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ...

จุฬาฯ เจ๋ง! โชว์งานวิจัยคนไทย ยืนยัน “โพรไบโอติก” ช่วยยกระดับความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ณุวีร์ ประภัสระกูล รองคณบดีวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เผยผลการศึกษาในวารสาร Scientific Report พบ "โพรไบโอติก" มีประโยชน์กับวงการเลี้ยงสุกร ช่วยเพิ่มผลผลิต สุกรสุขภาพแข็งแรง ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อสุกร แนะเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มเลี้ยงได้ เป็นอีกแนวทางเพิ่มขีดความสามารถ และช่วยสกัดปัญหาเชื้อดื้อยา ตอกย้ำประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงสัตว์...

ชป.พร้อมรับมือ ฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1-2 ธันวาคมนี้

กรมชลประทาน เฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้ สั่งโครงการชลประทานพื้นที่เสี่ยง เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่จับตาสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีประกาศ ฉบับที่ 6 (51/2564) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แจ้งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนกลางได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน ส่งผลให้ช่วงวันที่ 1...