Sunday, September 27, 2020

ชป.แจงถนนปรัปรุงภูมิทัศน์ทรุดเหตุน้ำจากเขาไหลบ่าลงกัดเซาะโครงสร้าง ยันการก่อสร้างตามมาตรฐาน

กรมชขลประทาน ชี้แจงกรณีการทรุดตัวของถนนปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทาน ได้จ้างก่อสร้างถนนภายในบริเวณงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ความยาว...

ชป.ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี)

วันนี้ (23 ก.ย. 63) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ตลอดจนผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะทำงานการดำเนินงานตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด เป็นประธานการในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...

รองอธิบดี​กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตาม​ความก้าวหน้างานจ้าง​ สำรวจ​ ออกแบบ​ โครงการอุโมงค์​ระบาย​น้ำใต้​คลอง​บางน้ำจืด​ จ.สมุทรสาคร

วันนี้​ (22 กัน​ยายน​ 2563) นาย​เฉลิม​เกียรติ​ คง​วิเชียร​วัฒน์​ รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ พร้อมด้วย​ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม​ นายสากล​ ชลคีรี​ ผู้อำนวยการโครงการ​ชลประทาน​สมุทรสาคร​ คณะผู้ศึกษา​ และเจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ นำสื่อมวลชน​ลงพื้นที่​โครงการ​แก้ม​ลิง​คลอง​มหาชัย-คลองสนามชัย​ อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​ จังหวัดสมุทรสาคร​ เพื่อติดตาม​ความก้าวหน้างานจ้าง​ สำรวจ​ ออกแบบ​ โครงการอุโมงค์​ระบาย​น้ำใต้​คลอง​บางน้ำจืด​ จังหวัดสมุทรสาคร นายเฉลิมเกียรติ​...

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติชี้หากต้องการเห็นการผลิตที่ยั่งยืนขึ้นและปัญหาภาคการเกษตรยุติลงต้องทำงานเชิงรุก

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขา ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์และแนวทางในการเยียวยาผลกระทบกรณีโควิดรายสาขา โดยตนอยู่ในส่วนสาขาภาคเกษตร ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้กรุณาฟังเสียงเกษตรกรจัดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาถึงแม้ยามนี้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังลำบากอยู่ ความช่วยเหลือในระยะสั้นของรัฐบาลถือว่าผ่าน แต่ก็อยากเห็นมาตรการความช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาวด้วย โดยได้เสนอในที่ประชุมถึงมาตรการรับมือวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ ด้านการเกษตร คือ ขอให้ตั้งทีมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการและเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงสื่อสารให้เกษตรกรได้ปรับตัว , มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้จากการกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งรัฐบาลได้กรุณาเจรจากับเจ้าหนี้ไฟแนนซ์ผ่อนผันให้ 3...

“โนอึล” ส่งผลดี กรมชลฯเร่งเก็บน้ำสำรองใช้แล้งหน้า

​จากอิทธิพลของพายุโซร้อน “โนอึล” ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 18-21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีฝนตกกระจายในพื้นที่อีสานกลางทั้ง 5 จังหวัด (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธิ์, ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ) วัดปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 170 มิลลิเมตร(มม.) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ประมาณร้อยละ 50 แต่ยังคงส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นางสาวมนัญญา...

“โนอึล” ส่งผลดี กรมชลฯเร่งเก็บน้ำสำรองใช้แล้งหน้า

บ่ายวันนี้(21 ก.ย. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ...

“รมช.ประภัตร” มอบนโยบายกรมการข้าว กำชับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้องเพียงพอต่อเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 และเสนอขอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี พ.ศ. 2565 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของงาน ณ บึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 21 -22...

ชป.ร่วมบริหารจัดการน้ำหลัง “โนอึล” เข้าไทย

วันนี้ (20 ก.ย. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุ “โนอึล” โดยมี นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา และ...

กรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับ ข้อสั่งการ รมว.เกษตร สั่งจัดทีมฟื้นฟูอุทกภัย รับมือ “พายุโนอึล”

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุโนอึล ที่จะเกิดขึ้น ช่วงวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบข้อสั่งการและได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการเตรียมการและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดทำบัญชีบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หากได้รับการประสานงานทันที นอกจากนี้ในการ จัดตั้งทีมฟื้นฟูอุทกภัย (one...

Latest article

ชป.เผยเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หลังพายุ “โนอึล” พัดผ่าน

พายุโซร้อน “โนอึล” ส่งผลดี แม้ว่าจะได้น้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำไหลเข้าสะสมจนอยู่ในเกณฑ์มากกว่าปริมาณน้ำก้นอ่างฯที่เคยติดลบ ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พายุ “โนอึล" ส่งผลให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 5 จังหวัด (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธิ์, ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ) มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งประกอบด้วย เขื่อนจุฬาภรณ์...

รองอธิบดี พด. ลุย ตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนของหมอดินอาสา และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สังกัดเขต 4 อุบลราชธานี

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง พื้นที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืชผสมผสาน โดยใช้หลักการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของนายนิวัฒน์ โภคทรัพย์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านนาเจริญ โดยในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเพียงชนิดเดียว...

รมช. แรงงาน รับมอบไข่ไก่จากซีพีเอฟ หนุนโครงการ “คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ”

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงาน รับมอบไข่ไก่สดจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อมอบแก่ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ที่ร่วมโครงการ "คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ" จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นางจินตนา วัลยเสวี ผู้จัดการ สำนักประสานงานประกันสังคม ซีพีเอฟ...