Friday, September 17, 2021

กรมชลประทานสร้างวัตกรรมใหม่ ติดอาวุธระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

​ทีมนักวิจัยของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างวัตกรรมใหม่โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (Development of Reservoir Operation Simulation System In Medium Scale Reservoirs.) 412 แห่งทั้งประเทศ ปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 5,140.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วางเป้าหมายบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้เพียงพอ ทั่วถึง...

มกอช. ประชุมวิชาการกับ SENASICA ดันสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารของไทยสู่เม็กซิโก

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมทางวิชาการร่วมกับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน  และเสริมสร้างความร่วมมือด้านคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและเม็กซิโก โดยในวันที่...

🚨🚨 ชป.แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉบับที่ 3

กรมชลประทาน แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น หลังมีฝนตกหนักทางตอนบน คาดจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ในเกณฑ์ 1,800 – 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ลบ.ม./วิ) จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ไม่เกิน 1,500 ลบ.ม./วิ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง พร้อมประสานจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนแล้ว นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำสายหลักต่างๆ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์...

“เฉลิมชัย” ร่วมประชุม SPS จับมือพัฒนาศักยภาพผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในภูมิภาค

“เฉลิมชัย” เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบออนไลน์ เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือด้าน SPS ยกระดับคุณภาพการผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารภายในอาเซียนและจีน วันที่ 13 ก.ย.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) อาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 ร่วมกับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน และรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) โดยการประชุมครั้งนี้ จีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo...

ไทย-จีน จับมือ ลงนามขยายด่านนำเข้า-ส่งออกผลไม้ไทย สู่แดนมังกร

ไทย-จีน จับมือ ลงนามพิธีสาร ขยายด่านนำเข้า-ส่งออก ผ่านประเทศที่สาม รวม 16 ด่าน เปิดโอกาสผลไม้ไทย สู่แดนมังกรมากขึ้น ช่วยเกษตรกรกระจายสินค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ลงนามร่วมกับ Mr.Wang Lingjun รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งที่ผ่านมา ไทยและจีน ได้มีการลงนามพิธีสารเกี่ยวการส่งออกและนำเข้าผลไม้ทางบก ผ่านประเทศที่สาม...

ชป.ร่วมต้อนรับนายกฯเยือนสมุทรปราการ ติดตามแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ไปตรวจราชการและติดตามแผนป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการรายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดสมุทรปราการต่อนายกรัฐมนตรีว่า  สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2564 ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง...

ชป.สั่งจับตาลุ่มน้ำเชิญ เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

ฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่ 8-10 กันยายน ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น วัดปริมาณฝนสะสมได้ประมาณ 100 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำบ่าไหลหลากจากเทือกเขาในพื้นที่อ.ภูผาม่าน ลงสู่ลำน้ำเชิญเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเชิญเพิ่มสูงขึ้น สั่งเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้ว นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า ขณะนี้ในลำน้ำเชิญมีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ได้ปรับการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 1...

ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เตือนพื้นที่ตอนล่างนอกคันกั้นน้ำรับมือน้ำล้นตลิ่งที่ลุ่มต่ำ

ฝนที่ตกหนักทางตอนบนและภาคกลาง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ในเกณฑ์ประมาณ 1,300 – 1,400 ลบ.ม./วิ และมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 800 – 1,200 ลบ.ม./วิ ทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 เมตร ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนแล้ว ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำสายหลักต่างๆ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

ชป.พร้อมรับมือ “โกนเซิน” จับตาฝนตกหนัก 12 – 13 ก.ย. นี้

กรมชลประทาน สั่งการชลประทานทั่วประเทศรับมือสถานการณ์น้ำ จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โกนเซิน” (CONSON) ที่คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ในช่วงวันที่ 12 – 13 กันยายน 2564 นี้ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมเผชิญเหตุ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น...

มกอช. ติวเข้มจนท. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เสริมประสิทธิภาพทำงานรวดเร็ว

วันนี้(10 ก.ย.64)นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9- 10 กันยายน 2564 จำนวนรุ่นละ 80 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน...

Latest article

มกอช. รับรางวัลหน่วยงาน“ระดับดีเด่น” ปี 64 เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

สำนักงาน กพร. ประกาศให้ มกอช. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น ชูประเด็นการทำงานด้านมาตรฐานร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในด้านจัดทำ รับรอง ควบคุม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น...

มกอช. รุก “เกษตรอินทรีย์” ติวเข้มคนเมือง สร้างความตระหนักรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ช่วงโควิดผลิตอาหารปลอดภัย ผ่านกูรูมากประสบการณ์

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้กระแสความนิยมการทำเกษตรกรรมในเมืองเกิดขึ้น และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เมืองทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกผักในสวนกระถางตามคอนโดมิเนียม สวนผักหลังบ้าน สวนผักของหมู่บ้านหรือชุมชน สวนผักตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย สวนผักตามหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน สวนผักตามร้านอาหาร โรงแรม หรือ ศูนย์การค้า เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมในเมือง เนื่องจากห่วงสุขภาพตนเอง...

กรมชลประทานสร้างวัตกรรมใหม่ ติดอาวุธระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

​ทีมนักวิจัยของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างวัตกรรมใหม่โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (Development of Reservoir Operation Simulation System In Medium Scale Reservoirs.) 412 แห่งทั้งประเทศ ปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 5,140.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วางเป้าหมายบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้เพียงพอ ทั่วถึง...