Friday, September 17, 2021

อธิบดีฯประพิศ ควง 2 รองฯ ลงพื้นที่พร้อมรับมือน้ำหลากเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก

อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และการเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ย้ำบริหารจัดการน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล และนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 6 - 9 ก.ย. 64 จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ...

ชป.เดินเครื่องสูบน้ำพระองค์-บางพระ ลดยอดน้ำไหลผ่านจ.สมุทรปราการ

กรมชลประทาน เดินเครื่องสูบน้ำระบบผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ หลังปริมาณน้ำในคลองพระองค์ไชยานุชิตเพิ่มสูงขึ้น หวังเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำบางพระไว้ใช้ในหน้าแล้ง และตัดยอดน้ำในคลองพระองค์ฯก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระองค์ไชยานุชิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่จ.สมุทรปราการ ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในวันนี้(30 ส.ค. 64) กรมชลประทาน ได้เปิดเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามนโนบายของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี...

ชป.เร่งระบายน้ำท่วมขังจ.สมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

กรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง พุ่งเป้าพื้นที่ท่วมขังให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ย้ำเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตาสหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการว่า ในวันนี้ได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเร่งระบายน้ำของสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร และสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ที่มีสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ออกสู่ทะเลโดยเร็ว แม้สถานการณ์ในปัจจุบันของ 4 อำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง...

ชป.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จ.สมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมกับใช้สถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตลอดแนวคลองชายทะเล เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุด   นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.สมุทรปราการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ว่าปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสมุทราปราการ ได้แก่ อ.บางบ่อ อ.บางพลี อ.บางเสาธง และอ.เมืองสมุทรปราการ ระดับน้ำสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ส่วนที่ลุ่มต่ำระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 50 เซนเมตร...

กรมชลฯ เกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนัก สั่งคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบ

กรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำ สั่งติดตามเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ให้ซ้ำเติม COVID-19 พร้อมเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม เผยขณะนี้มีอ่างฯ ขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก 15 แห่ง ขนาดกลาง 41 แห่ง คุมเข้มการบริหารจัดการน้ำตาม Rule Curve เพื่อลดผลกระทบ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ...

ชป.เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคตะวันออก หลังมีฝนตกหนัก

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆภาคตะวันออก หลังมีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำ 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และปราจีนบุรี โดยเฉพาะลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนบน มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี เร่งระบายน้ำลงสู่ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมส่วนใหญ่เริ่มคลี่คลายแล้ว ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ระดมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ...

มกอช. ได้รับการประเมินยอดเยี่ยมจาก สำนักงาน ป.ป.ช จัดอยู่ในระดับ A ผลการประเมิน 93 คะแนน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ผลการประเมิน 93 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ A การประเมิน ITA ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร...

ชป.คุ้มเข้มมาตรการใช้น้ำอ่างฯบางพระ ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน วางมาตรการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี หลังปริมาณน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์น้อย และยังไม่สามารถสูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต และแหล่งน้ำอื่นๆ มาเติมได้ เนื่องจากคุณภาพน้ำยังไม่เหมาะสม ค่าความเค็มยังขึ้นสูง ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ปรับลดการใช้น้ำให้ประหยัด ลดความเสี่ยงเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ กอนช. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีน้ำลดน้อยลง...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่ (371/2564) รมช.ประภัตร พร้อมเยียวยาเกษตรกรเดือดร้อนโรคลัมปี – สกิน ภายในสัปดาห์หน้า

27 ส.ค. 64 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวศศิมา ราชานนท์ นิติกรเชึ่ยวชาญ นางสาวพัชรณัฏฐ์ เจริญพัฒนาภัค นิติกรชำนาญการพิเศษ จากกรมบัญชีกลาง...

อธิบดีชป.สั่ง..โครงการชลประทานทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกระลอก

อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการโครงการชลประทานทุกแห่ง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ระหว่าง 25-30 ส.ค. นี้   นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง “เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง”  จากอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน โดยในช่วงวันที่ 25 - 30 สิงหาคม...

Latest article

มกอช. รับรางวัลหน่วยงาน“ระดับดีเด่น” ปี 64 เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

สำนักงาน กพร. ประกาศให้ มกอช. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น ชูประเด็นการทำงานด้านมาตรฐานร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในด้านจัดทำ รับรอง ควบคุม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น...

มกอช. รุก “เกษตรอินทรีย์” ติวเข้มคนเมือง สร้างความตระหนักรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ช่วงโควิดผลิตอาหารปลอดภัย ผ่านกูรูมากประสบการณ์

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้กระแสความนิยมการทำเกษตรกรรมในเมืองเกิดขึ้น และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เมืองทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกผักในสวนกระถางตามคอนโดมิเนียม สวนผักหลังบ้าน สวนผักของหมู่บ้านหรือชุมชน สวนผักตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย สวนผักตามหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน สวนผักตามร้านอาหาร โรงแรม หรือ ศูนย์การค้า เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมในเมือง เนื่องจากห่วงสุขภาพตนเอง...

กรมชลประทานสร้างวัตกรรมใหม่ ติดอาวุธระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

​ทีมนักวิจัยของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างวัตกรรมใหม่โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (Development of Reservoir Operation Simulation System In Medium Scale Reservoirs.) 412 แห่งทั้งประเทศ ปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 5,140.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วางเป้าหมายบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้เพียงพอ ทั่วถึง...