Friday, February 21, 2020

ทส. เปิดเวทีเสวนา “เติมน้ำใต้ดิน” เพื่อใช้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเวทีเสวนา นำผู้เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คนรับทราบแนวทางมาตรฐานการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยเพื่อร่วมขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามหลักวิชาการ ป้องกันการปนเปื้อนชั้นน้ำบาดาลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม เสวนา “การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย” พร้อมส่งมอบ “เกณฑ์และแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย” ให้กับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันการศึกษา จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร”เลิศประชารักษ์”โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต(หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต (หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร”เลิศประชารักษ์ “โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ณ อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม https://youtu.be/BTmiNfmaXII  

“ดีป้า” นำดิจิทัลสตาร์ทอัพ โชว์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ พร้อมติดปีกวงการสาธารณสุขไทย

“ดีป้า” นำดิจิทัลสตาร์ทอัพ โชว์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพต่อนายกรัฐมนตรี ชี้อำนวยความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน พร้อมติดปีกวงการสาธารณสุขไทย 4 กุมภาพันธ์ 2563, ทำเนียบรัฐบาล – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำคณะผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นำคณะผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) จำนวน...

กองทัพบก ร่วมกับ ซีพีเอฟ ส่งมอบบ้านให้ชาวชุมชนคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กองทัพบก ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างเสร็จล็อตแรกแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย ภายใต้ โครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในภาคกลาง ที่ดำเนินการโดย กองทัพบก ซึ่งมี พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1...

สธ. เตรียมความพร้อมทีมสอบสวนโรคฯ ทั่วประเทศ รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรคฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ โดยการเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจจับโรค วินิจฉัย ดูแลรักษา และควบคุมโรคในพื้นที่   ​วันนี้(3 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  โดยมีแพทย์...

สทนช.เตรียมหยิบผลศึกษาสิ่งแวดล้อม แก้ปมปัญหาน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกขาดน้ำเชิงระบบ

สทนช.เดินหน้าขยายผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแผนจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมเร่งหารือหน่วยเกี่ยวข้องวางกรอบมาตรการป้องกัน หลัง 6 จังหวัดภาคใต้เริ่มมีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำในเชิงลุ่มน้ำเป็นเรื่องที่ สทนช.ให้ความสำคัญ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ร่วมให้ความเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริง ปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ โดย สทนช.ได้นำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่รายลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ รวมถึงล่าสุด คือ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งดำเนินการศึกษาใกล้แล้วเสร็จ โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบในระดับภาพรวมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบ“บนลงล่าง” และ...

สทนช.”นำสื่อมวลชนติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อยุธยา-ปทุมธานี

สทนช.”นำสื่อมวลชนติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อยุธยา-ปทุมธานี พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มาตรการควบคุมน้ำเค็มและประเมินสถานการณ์น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ขีดเส้นผลศึกษาจัดลำดับความเร่งด่วนพัฒนา 9 แผนหลักจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาแล้วเสร็จภายในก.พ.นี้ เชื่อมั่นจะช่วยบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเกิดประสิทธิภาพในระยะยาว วันนี้ (31 ม.ค.63) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ได้นำคณะสื่อมวลชนลงเรือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี และติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำน้อย– แม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยาและเดินทางไปยังสถานีสูบน้ำสำแล(กปน.) ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประชุมหารือกับการประปานครหลวง เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา...

แผนดึงน้ำฝั่งตะวันตกช่วยเจ้าพระยาผลักดันน้ำเค็มสำเร็จ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ระบุแผนควบคุมน้ำเค็มสำเร็จตามเป้ามั่นใจคุณภาพน้ำไม่กระทบประชาชน พร้อมเร่งติดตามความพร้อมหากได้รับการจัดสรรงบกลาง 2 พันกว่าโครงการเสริมป้องพื้นที่ขาดน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน หวังเพิ่มแหล่งน้ำก่อนเข้าฝนไม่น้อยกว่า 130 ล้าน ลบ.ม.เสริมการจ้างงานทดแทนรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ​ วันนี้ (30 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งในปัจจุบัน และการเตรียมการสนับสนุนน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้ครอบคลุมจนถึงวันที่ 30...

“เลขาฯ สทนช.”ย้ำประปา อ.โนนสะอาด จ.อุดรฯ ไม่ขาดน้ำ!!

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาใพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค รวมถึงการป้องกันควบคุมพื้นที่ประกาศภัยแล้งไม่ให้ขยายวงมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะทำงานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่าจากข้อห่วงใยของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ความสำคัญกับการควบคุมพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประกาศแล้งที่ต้องป้องกันและแก้ไขเร่งด่วน โดย...

สธ. แนะ 5 มาตรการคุมเข้ม ป้องกันสุขภาพประชาชน ลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

กระทรวงสาธารณสุข เผยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แนะ 5 มาตรการสำคัญ    ในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงเวลานี้ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการภายใต้ 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย    ผ่านศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข...

Latest article

มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7

มกอช. ร่วมประชุม IHAF BoD ครั้งที่ 7 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับ สู่องค์การผู้นำด้านฮาลาลระดับสากล พร้อมเจรจรา UAE ดัน “สกอท.” เป็นหน่วยรับรองฮาลาลสำเร็จ คาดเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย 1,000 ล้าน/ปี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาล...

เริ่มแล้ว !!!Field Day แก่งคอย สู้ภัยแล้ง

แก่งคอย จัด ฟิวเดย์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชน้ำน้อยสู้ภัยแล้ง ลุยส่งเสริมการเกษตรเกษตรเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี อ.แก่งคอย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สู้ภัยแล้ง เพิ่มรายได้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด เลิก ใช้สารเคมี และลดการเผาในพื้นที่เกษตร นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field...

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่า เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีจำกัด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประตูระบายน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว พร้อมให้งดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคม 2562 และข้าวนาปรัง ปี 2562/63 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน...