Friday, September 17, 2021

“บิ๊กป้อม”มอบ สทนช.เร่งบูรณาการภาครัฐ – ประชาชนในพื้นที่ คลอดแผนแก้ความเค็มลุ่มน้ำแม่กลองจุดเชื่อมต่อทะเล

“พลเอกประวิตร” ห่วงปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มลุ่มน้ำแม่กลองกระทบวิถีชีวิตประชาชน สั่ง สทนช. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ รับฟังแนวทางการแก้ปัญหาจากประชาชน - ภาคส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมเร่งศึกษาจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ก่อนสรุปเสนอกรอบแนวทางแก้ปัญหาน้ำเค็มรุก 4 ลุ่มน้ำติดอ่าวไทยเสนอ กนช.ต้น ก.ย.นี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยในโอกาสลงติดตามความก้าวหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย และความก้าวหน้าผลการศึกษาการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง บริเวณประตูระบายน้ำบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม...

สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา หนุนนักวิจัยส่งผลงานประกวดในเวทีนานาชาติหลังคว้าแชมป์รางวัลเหรียญทองมาหลายรุ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นรู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถนำไปต่อยอดขยายผลสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย สร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีรายได้ที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ผลักดันให้มีการจัดทำ “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ และนักวิจัยของ มรภ.สวนสุนันทา ได้พัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีพื้นที่แสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ...

แมคไทย เปิดแคมเปญ “แมคใส่ใจ อิ่มอร่อยปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19″จับมือ Zeek ส่งมอบมื้ออาหารคุณภาพดีให้ผู้ป่วยในระบบ Home Isolation สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการนำระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือ Home Isolation มาใช้เพิ่มมากขึ้น บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้แบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย จึงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทย เปิดตัวแคมเปญ "แมคใส่ใจ อิ่มอร่อยปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19" โดยจับมือกับ Zeek พันธมิตรผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะ ในการส่งมอบมื้ออาหารคุณภาพดีให้กับผู้ป่วยในระบบ Home Isolation สังกัดกรมการแพทย์...

ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รักษ์โลก” สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและธุรกิจสีเขียว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำกว่า 790 รายการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  สร้างโมเดล “ธุรกิจสีเขียว” ร่วมดูแลสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร   ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่บริโภค...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างครัวเรือนต้นแบบพัฒนาอาชีพ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มมูลค่า พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า โครงการสหเวชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อยกระดับรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีเกณฑ์ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและต้องการเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น ในปี 2564 ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จากผลการสำรวจข้อมูลพบว่ามี 3 ชุมชม ได้แก่ ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา ชุมชนตำบลบางนกแขวกและชุมชนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม...

“สทนช.”เร่งรัดติดตามโครงการศึกษาการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำบางปะกง

สทนช.ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดโครงการศึกษาการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำบางปะกง ณ ปตร.บางขนาก  ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า  สทนช.ได้วางเป้าหมายในการศึกษาและจัดทำผังน้ำสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน8ลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี มูล บางปะกง แม่กลอง สะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีนและบางปะกงและจะทยอยดำเนินการให้ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำภายในปี 2566 สำหรับการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำบางปะกงนับเป็น 1ใน8...

ปลื้มปีติน้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative Pressure Room) แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

วานนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative pressure room) จำนวน ๒ ห้อง ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย...

สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้อง นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจ พิจารณายับยั้ง การจัดซื้อ ชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตัวเอง หรือ แอนติเจนเทสคิด ขององค์การเภสัชกรรม 8.5 ล้านชุด ออกไปก่อน...

  สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้อง นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจ พิจารณายับยั้ง  การจัดซื้อ ชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตัวเอง หรือ แอนติเจนเทสคิด ขององค์การเภสัชกรรม 8.5 ล้านชุด ออกไปก่อน โดย มองว่า ชุดตรวจ มีความแม่นยำต่ำกว่ามาตรฐาน รวมถึงให้ ครม. พิจารณาให้ สปสช.มีอำนาจในการจัดซื้อ ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19ด้วยตัวเอง โดยตรง ที่มีประสิทธิภาพสูง...

“ทำดีด้วยหัวใจ” ซีพีเอฟทั่วโลก รวมพลังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงงานและฟาร์มทั่วประเทศไทย และกิจการในต่างประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เดินหน้าทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ผู้บริหารและพนักงานโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟทั่วประเทศ รวมพลังจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 89...

แมคโดนัลด์ จัดเต็มเทศกาลเบอร์เกอร์ปลา เปิดตัวเมนูพิเศษ“เบอร์เกอร์ฟิชต้มยำ” เอาใจสายฟิวชั่นผสานรสชาติแซ่บซี๊ดแบบไทยๆ กับความฟีลกู๊ดของปลาชั้นดี และพรีเมียมชีสนำเข้า

แมคโดนัลด์ ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่ประจำเทศกาลเบอร์เกอร์ปลา เปิดตัวเมนูฟิวชั่นใหม่ล่าสุดแห่งปี “เบอร์เกอร์ฟิชต้มยำ” ที่จะพาไปสัมผัสรสชาติจัดจ้านแซ่บซี้ดของซอสต้มยํามาโย บนความฟีลกู๊ดของเนื้อปลาพอลล็อค ที่นำมาชุบเกล็ดขนมปัง ทอดร้อนจนกรอบนอกนุ่มใน ประกบด้วยพรีเมียมชีสนำเข้าจากนิวซีแลนด์ แล้วปิดท้ายความอร่อยลงตัวด้วยผักกาดแก้วสดฉ่ำ ในราคาพิเศษสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียงชุดละ 139 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับชุดแมคฟิชซึ่งเป็นเมนูคลาสสิกฮิตตลอดกาล ที่มีไอเท็มเด็ดคือซอสทาร์ทาร์รสเข้มข้นสูตรพิเศษ ในราคาเดียวกันได้อีกด้วย สำหรับที่มาของเมนูเบอร์เกอร์ฟิชต้มยำซึ่งเป็นเมนูเฉพาะช่วงเวลา (Limited Time Offer : LTO) นี้...

Latest article

มกอช. รับรางวัลหน่วยงาน“ระดับดีเด่น” ปี 64 เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

สำนักงาน กพร. ประกาศให้ มกอช. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น ชูประเด็นการทำงานด้านมาตรฐานร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในด้านจัดทำ รับรอง ควบคุม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น...

มกอช. รุก “เกษตรอินทรีย์” ติวเข้มคนเมือง สร้างความตระหนักรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ช่วงโควิดผลิตอาหารปลอดภัย ผ่านกูรูมากประสบการณ์

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้กระแสความนิยมการทำเกษตรกรรมในเมืองเกิดขึ้น และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เมืองทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกผักในสวนกระถางตามคอนโดมิเนียม สวนผักหลังบ้าน สวนผักของหมู่บ้านหรือชุมชน สวนผักตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย สวนผักตามหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน สวนผักตามร้านอาหาร โรงแรม หรือ ศูนย์การค้า เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมในเมือง เนื่องจากห่วงสุขภาพตนเอง...

กรมชลประทานสร้างวัตกรรมใหม่ ติดอาวุธระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

​ทีมนักวิจัยของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างวัตกรรมใหม่โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (Development of Reservoir Operation Simulation System In Medium Scale Reservoirs.) 412 แห่งทั้งประเทศ ปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 5,140.5 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วางเป้าหมายบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้เพียงพอ ทั่วถึง...