Monday, December 16, 2019

โรงพยาบาล เฮ! ประกันสังคมเร่งรัดจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แล้วเสร็จตรงเวลา

สถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม เฮ! สปส.เร่งรัดจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แล้วเสร็จ พร้อมกำหนดขอบเขตการเบิกจ่ายตรงเวลา ช่วยสถานพยาบาลเกิดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีปัญหาเรื่องระบบบัญชี ส่งผลให้ผู้ประกันตน ได้รับบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว เมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีสถานพยาบาลร้องเรียนมายังสำนักงานประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมมีหนี้ค้างจ่าย ซึ่งเป็นค่าบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลเป็นเงินรวมจำนวน 3,000 ล้านบาท ทำให้มีผลกระทบ ทางการเงินกับสถานพยาบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นห่วงในเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล ซึ่งขณะนี้พบว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจ่ายเงินให้สถานพยาบาลครบถ้วนทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ยังได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม...

ยูเนสโก ประกาศรับรอง “นวดไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ยูเนสโก ประกาศรับรอง “นวดไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๓ ธ.ค. ๖๒ วัดโพธิ์) นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒...

สทนช. ขานรับผลการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 25

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP25) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 197 ประเทศทั่วโลก รวมถึงกลุ่มองค์กรเพื่อการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าร่วม ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ว่า หลายประเทศได้พยายามแสดงจุดยืนและท่าทีของประเทศในการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในมิติด้านน้ำประเทศไทยโดย สทนช. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการงานปรับตัวด้านน้ำ โดยหารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

“ลุงตู่” มอบค่าเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พร้อมกดปุ่ม รีสตาร์ท เดินเครื่องจักรทันที ปี 66 ต้องได้ใช้ทาง

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณประชาชนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในการเป็นประธานมอบค่าเวนคืนที่ดิน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พร้อมกดปุ่ม รีสตาร์ท เปิดหวูด เดินเครื่องจักรทันที คาดได้ใช้ภายใน ปี 2566 ผสานโครงข่ายการคมนาคมภาคตะวันตก ผสานโครงข่ายในภาคกลาง เป็นประโยชน์กับประชาชนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว สามารถ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น วันที่ 13...

บางจากฯ ช่วยลดมลภาวะในกรุงเทพฯ ส่งท้ายปลายปี ยกระดับน้ำมันดีเซลทุกชนิดมาตรฐานยูโร 5 ทุกลิตรในราคาเท่าเดิม

บางจากฯ ปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกชนิดใน กทม. เป็นมาตรฐานยูโร 5 ช่วยลดมลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ช่วยอากาศสะอาด ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 16 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด...

ฟังทางนี้!!! เฝ้าระวังปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 4 กลุ่มที่อาจมีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนหรือไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ไขมันและผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปังขาว ขนมปังโฮลวีต และขนมขบเคี้ยว พบในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO กำหนดไว้ ทั้งนี้จะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ดำเนินการศึกษาปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวางจำหน่าย ในประเทศไทย...

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคหัดอย่างใกล้ชิด หากมีไข้สูง และมีผื่นนูนแดง ที่ใบหน้า ควรรีบพบแพทย์ทันที

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคหัดในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้สูง 3-4 วัน มีผื่นนูนแดงขึ้น ที่ใบหน้าแล้วแผ่กระจายไปตามลำตัว แขน ขา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและ รับการรักษาทันที พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามกำหนด นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานข่าวพบการระบาดของโรคหัดในหลายภูมิภาคของโลกอย่างต่อเนื่อง นั้น กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรค จึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กองระบาดวิทยา และกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน...

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี

วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 06.55 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย แต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธี ก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น...

สธ.เปิดเว็บไซต์ ปลดล็อค…กัญชาทางการแพทย์เสรี คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเว็บไซต์ กัญชาทางการแพทย์ www.medcannabis.go.th เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด เช้าวันนี้ (11 ธันวาคม 2562) ที่ทำเนียบรัฐบาล กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี...

จัดยิ่งใหญ่งานตักบาตรพระ 30,000 รูป พุทธศาสนิกชน Thai – Myanmar แห่ร่วมงานกว่า 100,000 คน ...

จัดยิ่งใหญ่งานตักบาตรพระ 30,000 รูป พุทธศาสนิกชน Thai - Myanmar แห่ร่วมงานกว่า 100,000 คน ณ เมืองมัณฑะเลย์ วันนี้ ( 8 ธ.ค. 62) เวลา 06.30 น. Thai - Myanmar จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป โดยรัฐบาลมัณฑะเลย์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคี...

Latest article

“กุ้งสดพรีเมียม” จัดวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศที่ร้านค้าใกล้บ้าน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์ “กุ้งสดพรีเมี่ยม” รุกเข้าช่องทางจำหน่ายใกล้บ้านผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยการใช้วิธีบรรจุแบบพิเศษ และขนส่งจากฟาร์มสู่ช่องทางการจำหน่ายอย่างรวดเร็วทุกวัน ส่งเสริมคนไทยได้บริโภคกุ้งขาวพรีเมี่ยม สด เนื้อแน่น อร่อย สะอาดได้มากขึ้น การันตีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ผลิตจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ พร้อมเลือกขนาดได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ สามารถหาซื้อได้สะดวกแล้ววันนี้ที่ ซีพี เฟรชมาร์ททุกสาขาทั่วประเทศ แม็คโคร...

ธ.ก.ส. จัดโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อยอด "โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ซึ่งโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยและเพียงพอ ตามแนวทางโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นการปลูกสวนผักในบ้าน เพื่อลดรายจ่ายและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปราศจากสารเคมีตกค้าง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน ต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต โดย...

สาว ๆ ฟินสนั่นฮอลล์ 11 หนุ่มสามีแห่งชาติ จัดเต็ม ความสนุก – ประทับใจ

“มาย บอยเฟรนด์ คอนเสิร์ต (MY BOYFRIENDS CONCERT)” ล้นทะลักอิมแพ็ค ฟินชนิดเต็มอิ่มความสนุกสุดประทับใจกับทุกวินาทีของโชว์กันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับครั้งแรกของการรวมพลเหล่าสามีแห่งชาติของ 11 หนุ่มหล่อสามีแห่งชาติ ใน “มาย บอยเฟรนด์ คอนเสิร์ต (MY BOYFRIENDS CONCERT) #POWERofLOVE” ที่จัดโดย NEXT COMPANY (เน็กซ์ คอมพานี) ผู้นำสื่อวิทยุ...