Tuesday, April 16, 2024

เอมิเรตส์ปิดฉาก Dubai Air Show 2023 อย่างประสบความสำเร็จ พร้อมประกาศการลงทุนครั้งใหญ่เสริมแกร่งการดำเนินงานในอนาคต

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สายการบินเอมิเรตส์ปิดท้ายงาน Dubai Air Show ปี 2023 อย่างประสบความสำเร็จ โดยสรุปหนึ่งสัปดาห์แห่งการประกาศการลงทุนครั้งสำคัญ ด้านฝูงบินและขีดความสามารถในอนาคต พร้อมลงนามความร่วมมือใหม่ ๆ ที่ส่งสัญญาณความมั่นใจและความแข็งแกร่งของสายการบินในภายภาคหน้า สายการบินเอมิเรตส์เป็นผู้ดำเนินการเครื่องบินโดยสารแบบลำตัวกว้างรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งล่าสุดเอมิเรตส์ได้ประกาศคำสั่งซื้อครั้งใหญ่เพื่อขยายฝูงบินและขับเคลื่อนแผนการเติบโตในอนาคตให้สอดคล้องกับวาระเศรษฐกิจดูไบ (D33) ทั้งหมดนี้ ประกอบด้วยคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 777-9s และโบอิ้ง 777-8s จำนวน...

เปิดโลกการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ “ซีพีเอฟ” ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินโครงการ “ปันรู้ ปลูกรักษ์” เปิดโลกการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ให้น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเป็นแนวร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืน นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง อากาศ...

ชาว CPF จิตอาสา ปลูกฝังเยาวชนรักการออม สอนน้องเรียนรู้บัญชีครัวเรือน

ทีมจิตอาสา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ขับเคลื่อน "โครงการ CSR บัญชีการเงิน CPF สร้างสุข-สอนการออมให้น้อง" ปูพื้นฐานการทำบัญชีครัวเรือนปลูกฝังนิสัยรักการออม แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยาคาร) โรงเรียนวัดบันไดช้าง และ โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวทิพรัตน์ วงศ์วัฒนะ...

15 ปี “รักษ์ลำน้ำมูล” ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์ต้นน้ำ-สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน

ป่าไม้ มีความสำคัญต่อทุกชีวิต ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษา เพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป “โครงการรักษ์ลำน้ำมูล” ที่ดำเนินการ โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู และดูแลสภาพของน้ำลำน้ำมูล ลำน้ำสายหลักของภาคอีสาน ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์...

“ไก่ไทยจะไปอวกาศ” ของซีพีเอฟ รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด จากโครงการ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี...

ครูและแพทย์แผนโบราณเวียดนามร่วมมือยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมวในประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมาคมแพทย์แผนโบราณฮานัม หน่วยงานเครือข่ายของสมาพันธ์ยาแผนโบราณเวียดนาม (VOTMA) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) และ Intelligentmediaหน่วยงานด้านการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังคม ประกาศว่านอกจากการยกเลิกใช้สุนัขและแมวในยาแพทย์โบราณแล้ว จะให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่ยืนยันได้ว่าสุนัขและแมวมีผลในการรักษาโรค ฟาม หงอก ตวน หัวหน้าสมาคมแพทย์แผนโบราณฮานัมกล่าวว่า  “การยกเลิกใช้ส่วนผสมและยาที่ไม่มีการอ้างอิงเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้จะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้วงการแพทย์แผนโบราณของเวียดนามได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน สมาคมยืนยันว่าจะตรวจสอบการใช้ยาของแพทย์แผนโบราณเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการใช้ส่วนผสมจากสุนัขและแมวในการปรุงยา และให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการใช้ยาที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ” ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคม หัวหน้าสมาพันธ์ VOTMA ในฐานะตัวแทนของแพทย์แผนโบราณทั่วประเทศ...

ห้าดาว จับมือ BSGF ส่งต่อน้ำมันใช้แล้ว เดินหน้า โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน

ห้าดาว (Five star) ร่วมมือกับ BSGF ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน ส่งต่อนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ไม่ทิ้ง ไม่ทอด มาผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) ภายใต้โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” พร้อมขับเคลื่อนร้านห้าดาว 5,000 สาขาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการภายในปี 2567 ผลักดันนวัตกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสุนทร...

43 ปี Siam Amazing Park ตำนานทะเลกรุงเทพฯ

43 ปี Siam Amazing Park ตำนานทะเลกรุงเทพฯ ผู้บริหารย้ำไม่หยุดพัฒนา ไม่ได้เป็นแค่สวนสนุก แต่ยังมีบริการด้านอื่นและบางกอกเวิลด์ ที่จำลองอาคารสำคัญ ยอมรับวิกฤตโควิด-19 ทำให้ต้องตัดใจขายที่ดิน 30 ไร่เพื่อประคองธุรกิจ เชื่อมั่นปีหน้าทุกอย่างจะกลับมาจุดเดิม ย้ำการบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล คุณนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Siam Amazing Park เปิดเผยว่า การครบรอบ...

ซอยด๊อกร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทำหมันเคลื่อนที่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเชิญสัตวแพทย์จากโครงการทำหมัน CNVR กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ ในการควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดซึ่งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 9 - 11...

เปิดตัวงาน K-EXPO THAILAND 2023 นิทรรศการรวมสินค้าเกาหลีที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประเทศไทย

K-EXPO THAILAND 2023 จะถูกจัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานนิทรรศการที่จัดแสดงคอนเทนต์เกาหลีและสินค้าอุปโภคบริโภคของเกาหลี  นิทรรศการจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมจากบูธต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม แอนิเมชั่น ตัวละคร รายการออกอากาศ เทคโนโลยียุคใหม่ เพลง เว็บตูน และคอนเทนต์จากเกาหลีอีกมากมายเพื่อให้แฟนคลับเกาหลีในท้องถิ่นได้สัมผัสกับประสบการณ์คอนเทนต์เกาหลี นอกจากนั้นยังมีบูธจัดแสดงสินค้าที่มีความหลากหลายเช่น บูธสินค้าทางการเกษตร การประมง ฝีมือและออกแบบ...

Latest article

“เฟริสท์ ฉลองรัฐ” ฟินหนัก จัดเต็ม ! ในงาน “First in the USA Fanmeet” ที่ New York...

การเดินทางไป แฟนมีตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ ถูกจัดขึ้น 2 เมือง เริ่มต้นที่เมือง New York City รัฐ New York และจบที่เมือง Dallas รัฐ Texas หนุ่ม “เฟริสท์ ฉลองรัฐ” ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับแฟนคลับ ตั้งแต่วันที่ 5...

โมเม้นต์ครอบครัวสุดประทับใจ ของ “กลัฟ คณาวุฒิ” ในวันปีใหม่ไทย

เรื่องราวความน่าประทับใจยังมีมาให้ชื่นชมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “หนุ่มกลัฟ” คณาวุฒิ และครอบครัวไตรพิพัฒนพงษ์  นักแสดงหนุ่มและศิลปินสุดปังขอร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยส่งต่อความประทับใจสถาบันครอบครัว ด้วยการชวนคุณพ่อคุณแม่ พี่สาว และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อคามเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ต้องบอกว่าทางครอบครัวนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมา จากนั้นหนุ่มกลัฟและพี่สาวไหว้ขอพรรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ เป็นภาพที่เรามักจะเห็นประจำทุกปี ต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวดีดี ที่ทางหนุ่มกลัฟ ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง 3 จังหวัด  รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 160,000 บาท  ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านผือ...

สยามพารากอนเสิร์ฟความสุข สาดความมันส์ด้วยเสียงเพลง จากศิลปินคลื่นลูกใหม่สุดฮ็อตแบบจัดเต็ม นำทีมโดย GEMINI-FOURTH เรียกเสียงกรี๊ดฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยสุดยิ่งใหญ่ถึง 16 เม.ย.ศกนี้ ณ พาร์ค พารากอน

สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ จัดเต็มความสนุก ยกทัพเหล่าคนดังและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยกว่า 100 ชีวิต ร่วมสาดความมันส์กับกิจกรรมและมหกรรมคอนเสิร์ตแบบนอนสต๊อปตลอด 8 วันเต็ม ทั่วทุกพื้นที่สยามพารากอน พร้อมเนรมิตพาร์คพารากอนด้วยอินสตอลเลชั่นอาร์ตขนาดยักษ์ ต้อนรับซัมเมอร์สุดอลังการกับงาน Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by...