Sunday, January 23, 2022

ทภ.1-ททบ.5-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบอาหารคุณภาพจากใจ สู่ชุมชนคลองเตย 8,499 ครัวเรือน มีกำลังใจฝ่าวิกฤติโควิด-19

กองทัพภาคที่ 1-ททบ.5-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบอาหารคุณภาพจากใจ สู่ชุมชนคลองเตย 8,499 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมมีกำลังใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พลเอกกิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมอบกับข้าวแกงถุง...

ก.แรงงาน เคาะมาตรการช่วยแรงงานอิสระ ลดผลกระทบโควิด 19

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เคาะมาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป้าหมาย 7,800 คน ฝึกฟรี ! มีเบี้ยเลี้ยง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ...

ซีพีเอฟร่วมเติมประสบการณ์ เยาวชนไทยวิถีใหม่ แหล่งเรียนรู้ ในโครงการ”เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หรือซีพีเอฟ  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งเสริมโภชนาการที่ดีสู่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ  เติมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน   ปูพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต     สถานการณ์โควิด 19 รอบใหม่  ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนของนักเรียนในหลายพื้นที่ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่อีกหลายโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เด็กๆ ยังเดินทางมาเรียนและทำกิจกรรมต่างๆตามปกติ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆ นำไปใช้เป็นอาชีพได้ในอนาคต เช่น...

สทนช.เร่งรัดโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เก็บน้ำหน้าแล้ง หน่วงน้ำช่วงหลาก เพิ่มความมั่นคงน้ำเมืองขอนแก่น

สทนช.เร่งรัดมาตรการรับมือภัยแล้งปี 64 พื้นที่จ.ขอนแก่น  พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนเมืองขอนแก่น  เพิ่มแหล่งเก็บน้ำลำน้ำชี คาดหลังโครงการแล้วเสร็จเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 7.4ล้านลบ.ม.เป็น 35 ล้านลบ.ม. รองรับพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 3.5 หมื่นไร่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้ประชาชนได้กว่า 3 หมื่นราย  นายชยันต์  เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน (ระยะที่1) ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างครัวเรือนต้นแบบพัฒนาอาชีพ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มมูลค่า พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า โครงการสหเวชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อยกระดับรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีเกณฑ์ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและต้องการเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น ในปี 2564 ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จากผลการสำรวจข้อมูลพบว่ามี 3 ชุมชม ได้แก่ ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา ชุมชนตำบลบางนกแขวกและชุมชนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม...

เดินหน้าผันน้ำแม่กลองไล่น้ำเค็มเจ้าพระยา สทนช. จ่อเสนอครม. ของบกลาง 3,000 ล้าน คุมแล้ง

สทนช. บูรณาการ 3 หน่วยงาน กปน. ชป. กฟผ. เดินแผนผันน้ำจากแม่กลองขับไล่น้ำเค็มรุกล้ำเจ้าพระยาให้กลับสู่ปกติเพิ่มความเชื่อมั่นคุณภาพการผลิตน้ำประปาที่คาดน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งช่วง 8-15 ม.ค. พร้อมเตรียมเสนอครม.เห็นชอบงบกลางสนับสนุนแหล่งน้ำระยะเร่งด่วนช่วยเหลือภัยแล้งกว่า 3,000 ล้าน วันนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาการรุกตัวน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและมาตรการรองรับ ว่า จากการคาดการณ์พบว่า ช่วงประมาณวันที่ 8-15 ม.ค. 62...

ทส. เปิดเวทีเสวนา “เติมน้ำใต้ดิน” เพื่อใช้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเวทีเสวนา นำผู้เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คนรับทราบแนวทางมาตรฐานการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยเพื่อร่วมขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามหลักวิชาการ ป้องกันการปนเปื้อนชั้นน้ำบาดาลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม เสวนา “การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย” พร้อมส่งมอบ “เกณฑ์และแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย” ให้กับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันการศึกษา จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ...

Good KLEVER Day Grand Opening “KLEVER มะลิวัลย์ มข.”

Good KLEVER Day Grand Opening “KLEVER มะลิวัลย์ มข.” บ้านที่เป็นนิยามของการค้นพบ ด้วยแนวคิดทำให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกวัน เอ มัสท์ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการเคลฟเวอร์ (KLEVER) มะลิวัลย์ มข. อย่างเป็นทางการ จัดงานเปิดตัวโครงการเคลฟเวอร์ “GOOD KLEVER DAY GRAND OPENING”...

ครม.อนุมัติต่อ มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พร้อมเปิดให้บริการปี 2566นี้

มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566 ครม. อนุมัติ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังจากที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม 12,032ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน17,452 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว ว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีเป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกโดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข...

รวบแก๊งคนไทยหลอกขอข้อมูลและรหัส OTP ดูดเงินคนไทยกว่า 20 ราย มูลค่าความเสียหายเกือบ 2 ล้านบาท

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการการะทำความผิดนั้น ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง...

Latest article

ซีพีเอฟ เปิดโรงงานแปรรูปหมู รับหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมชมติดตามข้อมูลการผลิตทุกแห่งให้ความร่วมมือรายงานข้อมูลปริมาณคงคลังต่อเนื่อง พบ “สต๊อกสินค้าปกติ”

จากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสต็อกเนื้อสุกรแช่แข็งทั่วประเทศนั้น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้ความร่วมมือเปิดทุกโรงงานผลิตสินค้าเนื้อสุก ต้อนรับเจ้าหน้าที่รัฐเข้าชมกระบวนการผลิตและรายงานสต๊อกสินค้าอย่างเปิดเผย ภายหลังจากส่งบันทึกข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลัง แก่พาณิชย์จังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบมีการปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน สต๊อกสินค้าพื้นฐานตามปกติ ที่ โรงชำแหละหนองบัวลำภู ต้อนรับคณะของ พ.ต.อ. ศักดา แสงเดือน...

ยกนิ้ว!! ผู้เลี้ยงยืนราคาหมู ช่วยผู้บริโภคยืนยันค้านนำเข้า สั่นคลอนความมั่นคงอาหาร-อาชีพเกษตรกรล่มสลาย

ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นช่วงหนึ่งเดือนมานี้ เป็นประเด็นร้อนทำให้ทุกภาคส่วนต้องระดมสมองเร่งแก้ปัญไข โดยมีนายกฯนั่งหัวโต๊ะบัญชาการ เพื่อให้สถานการณ์หมูคลี่คลายโดยเร็วที่สุด เมื่อหันมาดูภาคผู้เลี้ยงที่ถือเป็นต้นน้ำ ก็เห็นความเคลื่อนไหวในการร่วมผ่อนคลายสถานการณ์ ให้ตลาดผ่อนคลายลง โดยเฉพาะความร่วมมือของเกษตรกรทั้งประเทศในการรักษาราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์ม ไว้ไม่เกิน 110 บาทต่อกิโลกรัม ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 และจะยืนราคานี้ไปจนถึงหลังตรุษจีน ส่งผลให้ราคาขายปลีกเนื้อหมู ชิ้นส่วนสะโพก หัวไหล่ ในห้างค้าปลีก อยู่ที่ 175-185 บาทต่อกิโลกรัม ถือเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างดี การยืนราคาหมูหน้าฟาร์มของเกษตรกรนี้ ก็เพื่อไม่ให้เป็นจำเลยของสังคม ว่าคนเลี้ยงหมูคือต้นเหตุทำให้ราคาหมูแพง แม้ต้องแบกภาระต้นทุนสูง...

ซีพีเอฟ ต้อนรับปลัดกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมการผลิตไก่เนื้อคุณภาพปลอดภัย ยืนยันสต็อกสินค้าเป็นปกติ สร้างความมั่นใจคนไทย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่เยี่ยมชม โรงงานแปรรูปไก่มีนบุรี 1 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อติดตามการผลิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมี นายดิถดนัย ผ่องสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับนำเสนอกระบวนการผลิตเนื้อไก่ ของซีพีเอฟ ที่ให้ความสำคัญเรื่องสะอาด...