Monday, November 23, 2020

No posts to display

Latest article

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา...

รมช.ธรรมนัส ร่วมหารือ ติดตามการจัดทำพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน E จำนวน 11 ป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการจัดทำพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน E (ที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก. ตามมติ ครม.) จำนวน 11 ป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย)...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดประชุมเกริกวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2563 ชูงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่เกษตรวิถีชีวิตใหม่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความสมดุลวิถีชีวิตใหม่กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย” ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก ว่า จากสถานการณ์ของวิกฤตโควิด 19 ในช่วงปีนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของคน ไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้กิจกรรมการผลิต...