CPF ผนึกพลัง มูลนิธิ LPN ส่งมอบน้ำใจช่วยพี่น้องแรงงานต่างชาติ ฝ่าวิกฤติโควิดต่อเนื่อง

0
10653

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network หรือ LPN) เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ที่อาศัยในประเทศไทยให้สามารถดำรงชีวิตสู้วิกฤตโควิดได้ โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด 30,000 ฟอง จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” สำหรับนำไปจัดทำถุงยังชีพเพิ่มเติม ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานต่างชาติได้มีอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอและสามารถผ่านวิกฤต โดยมีนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ LPN เป็นผู้รับมอบจาก นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นายสมพงค์ กล่าวว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่จะคลี่คลายขึ้นแล้ว แต่ยังมีกลุ่มคนประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญกับความยากลำบากต้องการความช่วยเหลือ เพราะขาดแคลนรายได้ ยังไม่มีงานทำ หรือมีรายได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากสถานประกอบการหลายแห่งที่ชะลอการจ้างงาน ตลอดจนหยุดหรือปิดกิจการ มูลนิธิ LPN จึงยังดำเนินการโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องแรงงานต่างชาติต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรต่างๆ อย่าง ซีพีเอฟ ในการสนับสนุนอาหารและไข่ไก่สด เพื่อให้มูลนิธิฯ จัดทำเป็นถุงยังชีพสำหรับนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องแรงงานต่างชาติในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง ผู้ที่อยู่ในจังหวัดตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ และตาก เพื่อให้กลุ่มคนเปราะบางในสังคมไทยได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและทั่วถีงมากที่สุด สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย

“การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในหลายพื้นที่ ความร่วมมือระหว่าง LPN และ ซีพีเอฟ เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมอย่างทั่วถึง ได้มีอาหารปลอดภัยบริโภค และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ ช่วยให้สามารถประคับประคองผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” นายสมพงค์กล่าว

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ที่ซีพีเอฟดำเนินตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นความยากลำบาก โดยนำความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และ NGO ส่งมอบอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มคนเปราะบางในสังคมไทยตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่ ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ LPN ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรที่ดีและมีศักยภาพในการเข้าถึงพี่น้องแรงงานต่างชาติในพื้นที่ต่างๆ โดยมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานของซีพีเอฟ จำนวน 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด รวมทั้งสิ้น 40,000 ฟอง ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ CPF และเครือซีพี ได้ส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนอาหารทีมแพทย์ พยาบาล กลุ่มแรงงานต่างชาติและกลุ่มเปราะบางแล้วหลายครั้ง อาทิ มอบอาหารพร้อมทานให้ทีมแพทย์ใน 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” มอบอาหาร และหน้ากากอนามัยซีพี ให้แรงงานต่างชาติและคนกลุ่มเปราะบาง ผ่านกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. รวมถึงสถานทูตเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เป็นต้น