Friday, July 1, 2022
Home Tags ต้องกิน

Tag: ต้องกิน

Latest article

“จับคู่ธุรกิจกัญ และ เปิดตัวสมาคมกัญชงไทย”

  สมาคมกัญชงไทย ประสบความสำเร็จเกินคาด  ในการรวบรวมเกษตรกรผู้ปลูก ผู้วิจัย ผู้พัฒนา ผู้แปรรูป และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ตั้งเป้าส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และครอบครอง กัญชง (Hemp) ทั้งในเชิงเกษตร กรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  ให้ได้ถึงหนึ่งแสนรายในปีนี้  วันนี้ (25...

THAICID จัดแถลงข่าวเชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15 ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่

คณะกรรมการ THAICID ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ THAICID National SYMPOSIUM ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อหลัก  “การปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ผ่าน Interactive Online นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย THAICID เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการ THAICID มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ...

ชป. เผยอ่างฯห้วยโสมงฯ สร้างเสร็จแล้ว เดินหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำให้เสร็จโดยเร็ว

กรมชลประทาน เดินหน้าเร่งรัดงานก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี หลังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ปี 2559 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสร็จแล้วและเริ่มเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีความจุที่ระดับเก็บกัก 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี ได้มากกว่า 111,300 ไร่ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯตามแนวลำห้วยโสมงได้แล้วบางส่วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ...