Tuesday, April 7, 2020
Home Tags ธกส

Tag: ธกส

Latest article

สพข.4 อุบลฯ สานพลังปันน้ำใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ผลิต Face Shield มอบบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นำทีมบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันผลิตหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า (Face Shield) เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลตระกาลพืชผล อำเภอตระกาลพืชผล โรงพยาบาลสนาม อำเภอเมือง โดยมีนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ...

ก.แรงงาน เคาะมาตรการช่วยแรงงานอิสระ ลดผลกระทบโควิด 19

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เคาะมาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป้าหมาย 7,800 คน ฝึกฟรี ! มีเบี้ยเลี้ยง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ...

ชป.เดินหน้าบรรเทาปัญหาภัยแล้ง/ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนทางตอนบนของประเทศ

กรมชลประทาน เดินหน้าบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง วอนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนทางตอนบนของประเทศในระยะนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทานกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั่วประเทศ    เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมวางแผนรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา...