Wednesday, October 27, 2021
Home Tags AllnewsExpress

Tag: AllnewsExpress

Latest article

กลุ่มอินทรีย์ เฮ เกษตรฯ เร่งจ่ายเงินอุดหนุนกว่า 170 ล้านบาท ใน 34 จังหวัด​​

​นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานบริหารเงินอุดหนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ว่า กรมการข้าวได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตข้าว ขยายพื้นที่การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ของประเทศ ให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ และสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวให้กับชาวนาไทย ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 มีเป้าหมาย1,000,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จะได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นทั้งหมด 34จังหวัด ได้แก่...

เจ้าพระยา-ป่าสักลดลงต่อเนื่อง จับตาเฝ้าระวังฝนตกหนัก 27 ต.ค. – 1 พ.ย. นี้ อีกระลอก

ระดับน้ำทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากอย่างใกล้ชิด หลังกรมอุตุฯเตือนอาจมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน นี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (27 ต.ค. 64) ปริมาณน้ำจากทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง...

หมอ-นักวิชาการ แนะคนไทยสุขภาพดี กินไข่ได้วันละ 1 ฟอง ยืนยันมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

เนื่องในโอกาส วันไข่โลก ที่ทั่วโลกจัดขึ้นทุกเดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2564 วันไข่โลก จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กินไข่วันนี้ และทุกวัน” (Eat your Egg today and every day) เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ของไข่และรับประทานไข่มากขึ้น แพทย์และนักวิชาการ ชวนคนไทยบริโภคไข่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้า 300 ฟองต่อคนต่อปี เพราะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีโปรตีนสูง...